Podjetja se vse do novembra letos še lahko prijavijo na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu (UDM). Na voljo je 2,8 milijona evrov, v usposabljanje pa predvidoma lahko vključijo 800 oseb s stalnim bivališčem v vzhodni kohezijski regiji in 580 v zahodni.

Operacija je financirana iz Evropskega socialnega sklada in traja do leta 2022, takoj po zaprtju letošnjega javnega povabila pa na zavodu načrtujejo objavo novega. Od leta 2016 do danes se je skupaj v UDM vključilo 1942 podjetij.

Kdo se lahko vključi?

Prednost Usposabljanja na delovnem mestu je, da podjetje potencialne nove sodelavce spozna neposredno na delovnem mestu v konkretni delovni situaciji. Usposabljanje za enostavnejša dela traja dva meseca, za bolj zahtevna tri mesece, brezposelni pa je v tem času še vedno prijavljen v evidenci za brezposelne.

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj tri mesece, brezposelni, ki so starejši od 30 let in najmanj 12 mesecev brezposelni, kar pomeni, da do dolgotrajno brezposelni. Ob njih pa tudi tisti, ki so starejši od 30 let in imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so brezposelni najmanj tri mesece ter posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu v evidenci brezposelnih.

Usposabljanje za deficitarne poklice

Aktualno je tudi javno povabilo Usposabljanje za delovnem mestu za deficitarne poklice, ki je odprto do konca junija prihodnje leto, usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije, pa bo omogočeno okrog 390 brezposelnim. V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih in katerih znanje in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice.

Pri tem imajo prednost brezposelni, ki sodijo v starostno skupino od 30. do 49. leta, v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program ali so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bodo upoštevale socialne in zdravstvene ovire. Usposabljanje na delovnem mestu traja tri mesece.

Najbolj iskani poklici na območju območne službe Celje Zavoda RS za zaposlovanje so kuhar, voznik avtobusa, slikopleskar, CNC-operater, ključavničar, avtoserviser, bolničar/negovalec, skladiščnik, polagalec keramičnih oblog, mizar, območne službe Kranj pa kamnosek, oblikovalec kovin, pek, mesar, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, varilec, CNC-operater, socialni oskrbovalec, monter in serviser klimatskih in hladilnih naprav, monter ogrevalnih naprav. slo