Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je že lani na Koroškem začela izvajati gradbena dela na državni cesti v sklopu večletnega investicijskega ciklusa obnove državnih cest, kar bo trajalo vse do druge polovice prihodnjega leta, skupna vrednost del pa je ocenjena na 45 milijonov evrov.

V nezavidljivem položaju vozniki, pa tudi delavci

Cesta med Mežico in Črno na Koroškem je trenutno eno samo gradbišče in tako bo še nekaj časa, saj naj bi bila vsa dela končana predvidoma konec januarja 2020. Krajši odsek ceste so sicer začeli obnavljati že lani, trenutno pa je na okoli dveh kilometrih na sicer skupaj okoli osemkilometrskem odseku postavljenih več semaforjev, s katerimi urejajo promet, ki poteka izmenično enosmerno. To pa od voznikov terja veliko mero potrpežljivosti, saj se občasno vozijo po polžje, v tem degradiranem okolju, onesnaženem s svincem, pa niso v zavidljivem položaju niti delavci, ki so vsak dan izpostavljeni izdatnemu prašenju.

Vrednost pogodbe, ki jo je direkcija za infrastrukturo podpisala s podjetjema Slemenšek in Kostmann za obnovo skupno 5,5-kilometrskega odseka, znaša 5,3 milijona evrov. Četudi predvidevajo, da bodo dela končali januarja 2020, pa predvsem domačini in zlasti tisti, ki se na tem odseku vozijo vsak dan, upajo, da bodo dela končana že prihodnjo zimo. Kar pa bo zagotovo odvisno tudi od vremenskih razmer.

Dobrih sto let star most v Črni bo po novem dvosmeren

Sicer pa so bile ceste na Koroškem, še posebno v Mežiški dolini, že nekaj let potrebne temeljite in obsežne obnove. Ta je bila načrtovana že veliko prej, pred petimi leti pa so zaradi krize načrti zastali.

Lani so končno začeli s preplastitvami, trenutno pa se dela izvajajo na več gradbiščih. Dela izvajajo po fazah, najzahtevnejša pa so ravno obnovitvena dela in rekonstrukcija ceste od Mežice do Črne, medtem ko so že končali obnovo mostu v Vuhredu, po katerem je tudi že stekel promet. Ko bo končana obnova ceste med Mežico in Črno, se bo predvidoma spomladi 2020 začela še obnova državne ceste skozi Mežico, ocenjena na 5,5 milijona evrov. Tudi v tem primeru bo obnova zelo zahtevna in bo neposredno vplivala na promet v samem središču kraja, kakor tudi tranzitni promet.

Kot je povedal Tomaž Willenpart z direkcije, bo rekonstrukcija ceste skozi Mežico potekala v dveh etapah. Najprej se bodo lotili del v središču kraja, zatem pa na vstopih v mesto. Ena hiša je predvidena za rušenje, predvidevajo pa tudi ureditev dveh krožišč. Obstoječa regionalna cesta je stara namreč že več kot pol stoletja, zato je obnova res nujno potrebna in se je veseli tudi mežiški župan Dušan Krebel.

Je pa direkcija v teh dneh že končala rekonstrukcijo mostu čez Mežo v Črni, ki ga bodo danes tudi uradno predali namenu. Most, ki je bil zgrajen leta 1914, je bil do nedavnega širok le 3,5 metra, zato je bil promet po njem mogoč le v eno smer. Ker ni imel pločnika, so morali pešci Mežo prečkati po brvi poleg mostu. Po prenovi je most širok dobrih enajst metrov, kar pomeni, da bo odslej promet po njem mogoč v obe smeri, prostora pa bo dovolj tudi za pešce, saj so na obeh straneh cestišča zgradili tudi pločnik.