Ljubljanski župan Zoran Janković je na eni od sej mestnega sveta omenil, da je občinska inšpekcija odkrila kar pet hotelov, ki pet let Mestni občini Ljubljana niso odvajali turistične takse. Na inšpektoratu so pojasnili, da so to ugotovili »neposredno z inšpekcijskim pregledom ter s pregledom dokumentacije pri zavezancu, ki je predpisana z zakonom«. Ob tem inšpekcija pojasnjuje, da so hotelirji gostom takso sicer zaračunali, a je niso odvedli v občinski proračun.

Po poizvedovanju so nam na občini razkrili, kdo je bila peterica. Gre za Adora hotel in apartmaji, Ahotel Ljubljana, hotel Asteria, M hotel in hotel Vander. Koliko turistične takse posamezni hotel ni nakazal občini, na inšpektoratu niso želeli povedati. »Podatki o višini neplačane takse so predmet prekrškovnih postopkov, ki še niso pravnomočno zaključeni,« so pojasnili na inšpektoratu.

Vander: Šlo je za napako

Za odziv smo povprašali tudi vseh pet hotelov, vendar iz Adore in Ahotela nismo dobili odgovorov. V hotelu Vander so zagotovili, da so takso zaračunavali pravilno in korektno, da pa je res prišlo do napake, ki so jo že uredili. V M hotelu so dejali, da imajo do občine poravnane vse obveznosti. Direktorica družbe Medeina, ki upravlja hotel Asteria, Tamara Kotar je povedala, da so od lastnika hotela Asterio »vzeli v dolgoročni najem s 1. marcem 2018, in sicer z nakupom podjetja Medeina, kar je razvidno iz Ajpesa. Od tega datuma naprej so skladno z zakonom poročane, odvedene in plačane turistične takse, kar je ugotovil tudi inšpekcijski postopek«. Kotarjeva je dodala, da bodo kot dolgoročni najemnik skrbeli, »da bo hotel posloval skladno z zakonom«, na vprašanja, kaj se je dogajalo, preden so Asterio vzeli v dolgoročni namen, pa ni mogla odgovoriti. Poklicali smo tudi Saro Brčvak, ki je bila do februarja direktorica Medeine, vendar ni želela dajati komentarjev. Pridobljene odzive hotelirjev smo želeli preveriti na občini, kjer teh odgovorov niso želeli komentirati, ker prekrškovni postopki še niso bili pravnomočno končani.

Do 10.000 evrov kazni

Ko bodo omenjeni postopki pravnomočno zaključeni, lahko hotelirje poleg plačila vse neodvedene takse doleti tudi globa. Občinski inšpektorat je navedel, da zakon o spodbujanju razvoja turizma predpisuje globo, če zavezanec do 25. v mesecu za pretekli mesec ne nakaže turistične takse na ustrezen občinski račun. Globa za pravno osebo znaša od 2000 do 10.000 evrov, za samostojnega podjetnika od 400 do 2000 evrov, pri čemer globa za odgovorno osebo družbe ali samostojnega podjetnika znaša še dodatnih 200 do 800 evrov. Za posameznika, ki je sobodajalec, je zagrožena globa v višini od 120 do 400 evrov.

Inšpektorat ne pričakuje povečanja števila kršiteljev

Zanimalo nas je tudi, ali občina namerava plačilo turistične takse za nazaj zahtevati tudi od tistih neprijavljenih sobodajalcev, ki so prek platforme airbnb oddajali sobe in so se na pobudo finančne uprave samoprijavili do konca letošnjega januarja oziroma jih je finančna uprava odkrila z nadzorom financ. Na občini so odgovorili le, da bodo »ukrepali skladno z ugotovljenimi kršitvami in po zakonu«.

Občinski inšpektorat je napovedal, da bodo zdaj hotelirje oziroma sobodajalce bolj sistematično preverjali, in sicer bodo to storili z nadzorom pri zavezancih in z uporabo vseh razpoložljivih evidenc. »Izogibanje plačilu takse je neupravičena pridobitev premoženjske koristi. Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom ali zaradi njega,« so poudarili na inšpektoratu, kjer pa ne pričakujejo, da bi se število kršiteljev v prihodnosti povečalo zaradi povišanja turistične takse.

Slednja od 1. maja letos za vse vrste ponudnikov prenočitev znaša 2,5 evra. Do maja so hotelirji občini odvajali 1,265 evra, sobodajalci, avtokampi in mladinski hoteli pa pol manj. Z novim letom bo turistična taksa v Ljubljani še nekoliko višja, in sicer bo kar 3,125 evra. K turistični taksi bo namreč prišteta še posebna promocijska taksa v višini 25 odstotkov takse. Promocijska taksa ne bo šla v občinski proračun, temveč jo bo Slovenska turistična organizacija porabila za promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.