Ob polnoči se je pred parlamentarnimi volitvami uradno končala volilna kampanja. Začel je veljati volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla vsa volišča po državi. Med volilnim molkom je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov.

Na ministrstvu deluje dežurna služba, kamor lahko državljani sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka. Preko dneva, torej danes in v nedeljo od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer, prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Podatke o domnevnih kršitvah pa državljani v nočnem času, danes od 19. ure do nedelje do 7. ure zjutraj, lahko sporočijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.

Pojavili so se novi primeri uničevanja volilnih plakatov. Kandidat za poslanca na kandidatni listi stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije Gvido Novak je sporočil, da so mu neznanci ponoči uničili 15 večjih in več manjših plakatov, in poudaril, da po pojasnilu inšpektorata za notranje zadeve plakatov ni smel popravljati, ker bi s tem kršil volilni molk.

Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da je prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje prepovedano. Za posameznika, ki trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, ki so bili nalepljeni v skladu z zakonom, je po tem zakonu predvidena globa od 150 do 400 evrov. Globa za ta prekršek za organizatorja volilne kampanje je od 700 do 2500 evrov, za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje pa prav tako od 150 do 400 evrov.

Za nadzor nad izvajanjem določb zakona, ki omenjene kršitve določa kot prekrške, je pristojen inšpektorat za notranje zadeve, kjer pa opozarjajo, da je v praksi te prekrške težko dokazovati, saj kršitelji niso znani, prav tako ne priče ali drugi dokazi, ki bi pomagali pri ugotavljanju storilcev.