Novinar v omenjenem članku navaja napačno in neverodostojno informacijo, vezano na sprejemanje zakona o obrambi. Iz državnega zbora namreč nikoli nismo sporočili, da je bila javna predstavitev mnenj o zakonu o obrambi, ki je bila opravljena aprila, slabo obiskana. Prav tako nikoli nismo dajali nobenih podatkov o kakršnem koli poročilu o javni predstavitvi, ki naj bi bilo, kot je novinar zavajajoče zapisal, »skopo« in »poslano obrambnemu ministrstvu šele po njegovem poizvedovanju«.

Poleg tega novinar javnost zavaja s trditvijo, da je »obrambni zakon zaradi manevrov Mahniča preteklost«. Poudariti moramo, da sta obravnava in sprejemanje zakonov v času razpusta državnega zbora in sklica predčasnih volitev možna le na izrednih sejah državnega zbora. Žan Mahnič pa tudi kot predsednik odbora takšne zahteve za sejo sam ne more vložiti.

Karmen Uglešić

vodja službe za odnose z javnostjo državnega zbora