V SMC na vprašalnik inštituta nismo odgovorili, odgovore, ki so jih upoštevali v omenjenem inštitutu, pa je v našem imenu očitno dal nekdo drug. Ali gre pri tem za tehnično napako ali za zlorabo pristojnosti, še ugotavljamo, o tem pa smo včeraj popoldne obvestili tudi avtorico članka. Zato ne razumemo, zakaj je v članku odgovore, ki naj bi jih dala naša stranka, štela za relevantne, sploh ker je izpostavila tiste, ki so v očitnem nasprotju z našimi stališči, javnimi izjavami, predvsem pa dejanji in sploh, ker je bilo iz našega pojasnila jasno, da gre pri vsem skupaj za zelo neprijetno napako, ki je po nepotrebnem vznemirila javnost.

Anuša Gaši, vodja odnosov z javnostmi stranke SMC