Sredi februarja so na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) na Počku izvedli preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine po Natovi metodi Creval, kjer se pripravljenost za bojno delovanje preverja na področjih priprav in načrtovanja, delovanja, logistične podpore, komunikacije in informatike ter administracije.

Na vsakem od petih področij je enota lahko ocenjena z ocenami od 1 do 5, vsaj trije elementi pa morajo biti ocenjeni vsaj z oceno 3, da bi skupna ocena lahko pomenila, da je enota »combat ready« oz. pripravljena na bojevanje. Slovenska bojna bataljonska skupina je dobila oceno 3 zgolj na enem področju, na ostalih pa oceno 2 in s tem dobila oceno nepripravljena za bojevanje kot bojna skupina.

Neuspeh enote je v javnosti zelo odmeval, burni so bili tudi odzivi v politiki. Predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor ter predsednik vlade Miro Cerar sta od ministrice za obrambo Andreje Katič zahtevala poročilo o ukrepih za dodatno usposabljanje bataljonske bojne skupine.

Povod za zamenjavo načelnika Generalštaba

Neuspeh preverjanja pa je med drugim odnesel tudi takratnega načelnika Generalštaba SV Andreja Ostermana. Ministrica Katičeva je po seji vlade, na kateri so Ostermana zamenjali z njegovim dotedanjim namestnikom, generalmajorjem Alanom Gederjem, priznala, da bi do zamenjave lahko prišlo že prej. Osterman je po njenih takratnih navedbah odredil preverjanje na Počku, čeprav je vedel, da bodo neuspešni.

Kasneje je znotraj vojske prišlo še nekaj menjav, med drugim je Geder sredi marca zamenjal poveljnika 72. brigade. Vodenje brigade je prevzel polkovnik Uroš Paternus.

Geder je takoj po imenovanju opozoril tudi na slabo kadrovsko sliko Slovenske vojske in na premajhne vire. "Za normalno delovanje nam manjka 1238 ljudi," je dejal takrat in izpostavil, da je v minulih treh letih vojsko zapustilo 379 pripadnikov več, kot jih je vanjo vstopilo.

Kljub temu je tedaj izrazil prepričanje, da bo bataljonska bojna skupina po dodatnem usposabljanju uspešno prestala ocenjevanje Creval in da tudi misije v tujini niso ogrožene. Za naloge doma so v minulih mesecih vpoklicali pogodbene rezerviste. Kadrovska popolnitev enot pa ostaja glavni izziv Slovenske vojske.