Razlog za razgrete strasti v domu je nezadovoljstvo zaposlenih v zvezi s povračilom denarja za prevoze na delo iz leta 2015. Zaposleni, ki so prejeli previsoka izplačila, bi presežek po prepričanju direktorice morali vrniti, sodni epilog glede tega spora še ni dokončen. Sindikat socialnega skrbstva je v domu nastal zlasti po zaslugi negovalke Nataše Malnar, ki se je včeraj pred zaposlenimi soočila z direktorico Zvonko Hočevar in ji očitala krivdo za nastalo stanje.

Malnarjeva je poleg tega prepričana, da je »njen« sindikat šikaniran, ker direktorica z njim noče urejati spornih zadev oziroma je dvema (Malnarjevi in njeni namestnici Evi Kovačec) članicama celo izrekla opozorilo pred prenehanjem delovnega razmerja zaradi (po njuni oceni in tudi pritožbi) povsem zgrešenih očitkov. V sindikat, ki ga vodi Malnarjeva, je včlanjena približno tretjina zaposlenih, ostali so v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije ali neopredeljeni.

Dovolj prepirov

Prav ta večina je očitno na strani direktorice in zaradi preselitve notranjih sporov v javnost so zapisali, da jim je dovolj »nenehnega krega in pritiskov«. Medsebojnih obtožb tudi včeraj ni manjkalo, predstavnica tistih, ki niso vključeni v noben sindikat, pa je ob tem vsem predlagala, da notranja nesoglasja prenehajo, ker ustvarjajo nezadovoljstvo pri vseh. Med vročo razpravo se je izkazalo tudi to, da je bila negovalka Malnarjeva do zdaj na razpisih za delo medicinske sestre (ima diplomo) neuspešna, ker naj ne bi izpolnjevala pogojev. Po njenih navedbah je bila zavrnjena osemkrat.

Direktorica Zvonka Hočevar vodi dom 9 let, v tem času je bila ustanova posodobljena, veliko je bilo naložb in izboljšav v prid oskrbovancem. Hočevarjeva zavrača očitke in poudarja, da je pri svojih postopkih tudi glede prevozov vezana na zakone. »Izrečeni ukrepi zoper dve vidni predstavnici 'nasprotnega sindikata' so povezani s kršitvami, ne sindikalnim delovanjem,« trdi direktorica doma.

Po zboru delavcev, kjer so bili znova izpostavljeni tudi širši problemi glede delovnih obveznosti in plač negovalk in nasploh zaposlenih v domovih, so se pred domom zbrali podporniki Malnarjeve s transparenti. Na njeni strani je tudi območna organizacija Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, protestni shod pa se je nadaljeval v bližnjem gozdičku, saj ga direktorica na dvorišču doma ni dovolila.

Ko smo spraševali zaposlene na zboru, je večina izpostavila, da nasprotja med zaposlenimi slabšajo vzdušje v ustanovi, ki je napredovala pod vodstvom direktorice Hočevarjeve. Želijo si, da bi se lahko posvečali svojemu delu in se ne opredeljevali v slogu »ali si naš ali pa njihov«. Glede na to, da naj bi bil celo glavni razlog za protest in nezadovoljstvo odnos med direktorico in manjšinskim sindikatom, je razumljivo tudi stališče ministrstva za delo: pozvali so predstavnike ustanovitelja (torej države) v svetu zavoda, da se slednji opredeli do zahtev dela zaposlenih v domu, v katerem naj bi sicer skrhani odnosi (še) ne vplivali na oskrbovance.