Poglejmo. V Sloveniji je bilo leta 1953 1.504.427, leta 2018 pa 2.066.880 prebivalcev (vir: Surs), gre torej prej za eksplozijo kot implozijo prebivalstva Slovenije.

Pod resen vprašaj postavljam tudi avtorjevo nenehno poudarjanje strokovnosti, tudi v drugih javnih oglašanjih. Trdi, da je 2,1 otroka na žensko normalna reprodukcija. To je evidentna stalna rast, kakršna je tudi pri nas in v svetu. Vsak dan nas je namreč več kot prejšnji dan. Prvega januarja 2018 nas je bilo 985 več kot leto prej. Vsak dan nas je torej za 2,6 prebivalca več. In še to o strokovnosti: Kitajci so izračunali, da če ima ženska po 25. letu enega otroka, to pomeni enoodstotno letno rast prebivalstva in to se tudi pri njih potrjuje. Kljub prepovedi več kot enega otroka na par število Kitajcev raste.

Takšno »strokovnost«, kot jo poveličuje avtor, so izvajali v srednjem veku. Od leta 1351 do 1353 je zaradi kuge v Evropi padlo število takratnih prebivalcev s 70 milijonov na 45 milijonov in Cerkvi je začelo primanjkovati delavcev. Takoj se je lotila kontrole rojstev s preganjanjem žensk, ki so poznale 200 učinkovin za preprečitev ali odpravo plodu. Da ne dolgovezim naprej, iz tega se je nato izcimilo čarovništvo in, kar še dandanes deluje v večini glav, demografska eksplozija.

Kritičen ali zdrav razum vidi, da je tudi Slovenija močno obljudena in nima več kaj dosti možnosti v smeri dr. Gamsa. Vsak dan pozidamo okoli sedem do osem hektarjev zemlje, kar naprej gradimo potrebne obvoznice okoli nekdanjih vasi ali trgov, vrtci in šole so stalno na tapeti, stanovanj ni nikoli dovolj. Temperatura tudi pri nas raste, pozimi že težko dihamo, ponekod se že branimo turistov…

Skrajno neodgovorno je danes, ko nas Zemlja še komaj nosi, navijati za več rojstev. Celo papež je to opazil. Naš »strokovnjak« za demografijo pa preprečuje izumrtje slovenskega naroda, ki ga je kljub vsem tovrstnim jeremijadam vedno več in več.

Herman Graber, Ljubljana