Številka 3,07 milijarde evrov je izražena v stalnih cenah. V tekočih cenah gre za 3,46 milijarde evrov. Stalne cene so cene v letu 2018, medtem ko so tekoče cene tiste, ki se pričakujejo med izvajanjem proračuna in vključujejo učinke inflacije.

Za Slovenijo je v evropskih proračunskih pogajanjih kohezija ključna. V obdobju 2014-2020 je država upravičena do okoli 5,3 milijarde evrov evropskih sredstev, od tega so približno tri milijarde namenjene za kohezijsko politiko.

Po informacijah na spletni strani službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Slovenija v obdobju 2014-2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada.

Od tega je 159,8 milijona evrov namenjenih instrumentu za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe evropskega teritorialnega sodelovanja.

Zaradi novih prioritet, kot so migracije in varnost, bo kohezijskih sredstev v prihodnje manj, po bruseljskih izračunih za sedem odstotkov. Slovenijo predlagani rezi načeloma skrbijo, s podrobno oceno pa je čakala na današnji predlog.

Kohezija, tradicionalno namenjena zmanjševanju razlik med bogatimi in revnimi evropskimi regijami, je glavna naložbena politika in eden najkonkretnejših izrazov solidarnosti v EU, izpostavljajo v Bruslju.