Ljubljanski mestni svetniki so včeraj podprli predlog o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu. Čeprav dvomov o tem, ali bodo predlog sprejeli, ni bilo, se je kresalo kar nekaj mnenj, predvsem o načrtih občine v Rožni dolini, ki jim nasprotuje tudi tamkajšnja civilna iniciativa.

»Gre za degradacijo območja. Rožna dolina je z velikimi pozidavami nepopravljivo uničena že zdaj,« je Mojca Škrinjar iz SDS menila podobno kot še nekaj svetnikov, ki nasprotujejo gradnji večstanovanjskih stavb v tem delu mesta. Mirko Brnič Jager, prav tako iz SDS, je občinski oblasti očital, da ignorira nasprotovanje več kot tisoč prebivalcev. Hkrati je opozoril, da strateški in izvedbeni del prostorskega načrta nista usklajena, in napovedal, da bodo projekti stali, kot stoji projekt Ikee, »ker se stvari niso pravilno naredile«.

Vodja oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek je zanikal, da komunikacije s civilno iniciativo ni bilo, in navedel več srečanj s prebivalci. Dejal je, da so načrt v Rožni dolini razdelili na tri dele, ki vključujejo vse gradnje od vil do vrstnih hiš, in dodal, da so faktor pozidanosti omejili na od 30 do 40 odstotkov.

Brnič Jager je z županom Zoranom Jankovićem navzkriž prišel tudi pred glasovanjem o dopolnitvi osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za železniško tovorno postajo med Letališko cesto in železnico. Svetnik SDS meni, da gre pri tem projektu za nadaljevanje kopičenja logističnih centrov v Ljubljani in da bi morali prostor urejati na bolj human način.

Železniško postajališče ob povezovalni cesti

Izvajalec projekta, ki bo obsegal 40 hektarjev zemljišč in predvideva tudi podaljšanje Bratislavske ceste, je Ljubljanski urbanistični zavod, naročnik pa je Mercator. Med drugim bodo zgradili logistična centra, eden bo pripadal Mercatorju, drugi Slovenskim železnicam.

Kot je povedala vodja mestnega odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Irena Ostojić, bo Mercator zgradil poslovno stavbo, visoko 60 metrov, in logistični objekt, ki bo omogočal logistične dejavnosti po sodobnih standardih. Le streljaj stran bo zrasla 40 metrov visoka stavba Slovenskih železnic. Projekt predvideva dva nova priključka na avtocestno omrežje.

Odlok je podprl tudi mestni odbor za urejanje prostora, dodal pa je dve pripombi, in sicer, da se v podvozu pod železnico na novi povezovalni cesti Bratislavska–Zaloška uredi železniško postajališče in postajališče za mestne avtobuse ter da naj zgradijo tudi krožišče, kakršno je že urejeno na preostalih delih Letališke ceste.