Kot so nam povedali na območni enoti celjskega zavoda za zdravstveno zavarovanje, so ukrepali, ker je celjski zdravstveni dom (ZD) pisno v treh časovnih obdobjih pozval zavarovane osebe zdravnice, ki ji je prenehalo delovno razmerje, da si izberejo drugega osebnega zdravnika. Pri tem so navedli tudi ime nove zdravnice, ki je začela delati v ambulanti tiste, ki je odšla.

Veliko zdravnikov ima že zdaj preveč pacientov

»Ko pa so želeli pacienti, ki so bili pozvani zadnji, pri novi zdravnici podpisati izjavo, so jih zavrnili s pojasnilom, da je že zapolnila kvoto, kar pomeni, da je dosegla slovensko povprečje glavarinskih količnikov. Ugotovili smo, da so podpis izbire pacientov zavračali tudi nekateri drugi zdravniki v ZD Celje in celo zasebniki v celjski občini,« pojasnjuje Sergeja Travner s celjskega zavoda. Zato so sklicali sestanek z direktorico in strokovnim vodjem celjskega ZD, ki se ga je udeležila tudi zastopnica pacientovih pravic v Celju.

»Na sestanku smo vodstvo zdravstvenega doma opozorili, da v najkrajšem možnem času reši nastalo situacijo tako, da poskrbijo za vse pozvane paciente, ob tem pa jih opozorili tudi na korektno obveščanje pacientov o zdravnikih, ki so dolžni sprejemati nove paciente,« še povedo na zavodu, od koder so dopis poslali tudi ustanoviteljici Mestni občini Celje, kjer so aprila prav tako sklicali sestanek z vsemi izvajalci zdravstvenih storitev. »Na njem smo se dogovorili, da bodo tudi tisti zdravniki na področju splošne medicine, ki so pod slovenskim povprečjem, zapolnili svoje kvote pacientov, kar velja tudi za koncesionarje. Veliko zdravnikov v zdravstvenem domu je namreč po nam znanih podatkih polno zasedenih, saj imajo nadpovprečno kvoto pacientov,« pravijo na celjski občini.

Kot pravijo na zavodu, so po sestanku na občini v zdravstvenem domu opredelili vse paciente, ki so se pritožili, od takrat pa novih pritožb in vprašanj v zvezi z izbiro osebnega zdravnika niso prejeli.

Pritiski na zdravnike

Direktorica celjskega zdravstvenega doma Alenka Obrul priznava, da so se zaradi glavarinskih količnikov res pojavili težave in nesoglasja, nikakor pa ne drži, da naj bi v Celju nove paciente zdravniki odklanjali prej kot v drugih zdravstvenih domovih po Sloveniji. »Naši zdravniki družinske medicine imajo nadpovprečno število vpisanih pacientov. Kljub temu so na zavodu zahtevali, da vpisujejo tudi nove, kar je razvidno iz zapisnika. Po mnenju predstavnikov zavoda za nas tudi ne velja omejitev vpisovanja na slovensko povprečje opredeljenih zavarovanih oseb, ki je navedena na njihovi spletni strani in velja za vse zdravstvene zavode in koncesionarje v Sloveniji,« pravi Obrulova. Dodaja, da je tovrstno »pritiskanje« uprav zavodov na zdravnike, da vpisujejo več pacientov, kot je strokovno dopustno, najmanj strokovno sporno, če ne celo kaznivo.

»Mi si želimo, da bi bili pacienti obravnavani varno in strokovno, zato zdravnikov ne silimo v nestrokovno delo. Kljub temu pa zaradi stisk vsi zdravniki, ki ne presegajo slovenskega povprečja, ki znaša 2450 glavarinskih količnikov, še vedno vpisujejo nove paciente, čeprav je sprejemljiva strokovna meja pri 1500, v splošnem dogovoru pa je zapisano 2100 glavarinskih količnikov,« še pove Obrulova. Glavarinski količnik prilagodi število pacientov, za katere skrbi posamezen zdravnik splošne medicine, in sicer glede na pričakovano zdravstveno zahtevnost njihove obravnave. Starejši in mlajši pacienti imajo višji glavarinski ki količnik - dojenček ima na primer glavarinski količnik 3, mladostnik med sedmim in osemnajstim letom starosti pa le 0,88.

Obrulova kljub vsemu priznava, da je trenutno v Zdravstvenem domu Celje res malo zdravnikov, ki še vpisujejo tudi nove paciente. Trenutno so to samo tri zdravnice specialistke družinske medicine, ki so jih zaposlili letos. »Ta trenutek bi potrebovali še najmanj dva zdravnika, lahko pa bi jih zaposlili še več, če bi seveda bili na razpolago,« je še povedala Obrulova. Zato nenehno objavljajo razpise, da bi vendarle dobili nove specializante.