– minimalna plača izenači z začetnim plačnim razredom;

– poklice, za katere se zahtevajo izobrazbene stopnje, nižje od VII., torej vse do 30. plačnega razreda, ustrezno umestiti, velja pa to za zaposlene v gospodarstvu in javnem sektorju.

Plačilo za delo ne more biti stvar pogajanj med vlado in sindikati, to bi moral biti interes in cilj obeh strani. Odprava revščine zaposlenih ljudi bi morala biti cilj, ki bi se mu sledilo, dokler ni dosežen. Naša napoved je, da bi se to lahko zgodilo v maksimalno dveh letih, torej najpozneje do leta 2020. Dosegla bi se tudi višja povprečna plača, odpravili bi privilegiranost vedno istih poklicev, zagotovili bi ustavne pravice in končno bi zagotovili delovanje plačnega sistema iz leta 2008.

Ocena vrednosti za javni sektor je 200 milijonov evrov, kar je za približno tretjino manj, kot je na primer na zadnjih pogajanjih zahteval Sviz za svoje izobraževalce. Torej je povsem uresničljivo. Apel pa velja tako strankam kot ali pa predvsem sindikatom.

Saj vam nihče ne zameri. Vaše odločitve v preteklosti so pač nekaterim povzročile revščino njih in njihovih družin: slabo hrano, nevzdržne bivalne razmere, socialno izključenost, izčrpanost, nezakonito delovanje (saj so, da so lahko preživeli, delali tudi zunaj delovnega časa v domovih elit), podaljševanje prenekaterih čakalnih vrst v bolnišnicah, prikrajšani so bili njihovi otroci za izlete, druženja z vsemi sošolci, možnostjo nadaljnjega izobraževanja…

No, kar je bilo, je bilo. Ni časa za maščevanje, življenje se izteka vsakemu od nas, tudi smo predobri ljudje, da bi se s tako nizkotno, pa vendar človeško lastnostjo ukvarjali.

Zato pa je zdaj čas za spremembe, vsi že vse vemo, pokažemo lahko na tiste, ki so v preteklosti sprejemali odločitve, ki so bile v škodo Slovenije in posameznikov. Dokazati se da, da je bila plačna politika zgrešena in usmerjena k enim na račun drugih.

Zahtevamo, dragi politiki, stari in novi, sindikalisti, da izpolnite napisano, preprosto samo to.

Odprta vam bodo vrata do vlade, medijev, članstva, članarin… Nam je vseeno, kdo od vas bo vodil našo državo, od vas pričakujemo le, da poskrbite tudi za nas, za približno dve tretjini zaposlenih v Sloveniji. Predstavitve, ki jih spremljamo po medijih, so medle, bistva težav ljudi v Sloveniji nihče ni zadel. Zato vam jih ponujamo. Naredite to.

Kaj lahko javni uslužbenci plačne skupine J, umeščeni do 30. plačnega razreda, od vas konkretno pričakujemo? Vaš odgovor bo vplival na našo izbiro.

Darja Vrečko, Sindikat uslužbencev plačne skupine J (Supsj)