Glavna teza posveta je bila, da se dogaja implozija Slovencev (državljanov in po narodnosti) in Evropejcev, tj. evropska demografska zima, kar je prvi omenil sorbonski profesor G. F. Dumont. Rodnost Evropejcev je 1,5, Slovencev manj kot 1,6, za vzdrževanje je potrebnih 2,1. Posledice so neprijetne – starejši imajo slabše življenje, mladih je premalo, v Sloveniji gre veliko najpametnejših v tujino, primanjkuje svežih idej, prebojnih energij. Zato živimo slabše.

Že 11. zaporedno leto smo organizirali demografsko srečanje, tokrat v državnem svetu. Večkrat smo analizirali, kaj vpliva na rodnost. Med njimi izobrazba žensk, emancipacija, kontracepcija in še deset podobnih. Osebno trdno menim, da je več izobrazbe itd. koristne za ženske in moške. Podobno sem proti globalnemu segrevanju, čeprav ga programi pokažejo. Kaj je tu spornega? Zakaj ideologija tako agresivno trdi, da sem osebno za manj šolanja žensk, kar je preverljivo neresnično? Pogost odziv na nova spoznanja je napad – celo Darwina so prikazovali kot opico. Meni je žalostno predvsem to, da so med kritiki izredni intelektualci, ki pogosto zagovarjajo stroko in napredek, v tem primeru pa so nekatere njihove trditve strokovno neresnične in osebno žaljive.

Ali je ukvarjanje z rodnostjo in slovenskimi državljani in narodnostjo nacionalistično dejanje? Trdno zagovarjam stroko in trdim, da ima stroka pravico raziskovati kar koli, če le ni ekstremno etično sporno. Kako pa je lahko demografska analiza sporna, še posebej če je skladna s svetovnimi? Zakaj je želja pomagati slovenskim državljanom in narodnosti sporna? Ali bi jim morali želeti slabo?

Že dogajanja pri organizaciji posveta so bila čudna. Zelo smo se trudili povabiti govorce tako leve kot desne smeri, spričo volitev nismo dovolili nobenega politika. Po vrsti pa so nam levi govorci zavračali vabila, desni so se z veseljem odzivali. Da bi kompenzirali, smo povabili levo usmerjenega evropskega politika za nosilnega govorca, pa se je opravičil še ta. Na koncu se je naš poskus, da bi pripravili uravnoteženo srečanje, žal izjalovil. Kako prebiti politično polarizacijo pri strokovnih analizah demografije?

Problem današnjice je, da se stroki zapirata usta tako ideologija kot politika. Razlogov je več, med njimi polarizacije družbe, ko je pomembneje biti »naš« kot strokovno neoporečen, ko je bolje zavajati, samo da napelješ vodo na naš mlin (lažne novice). Osebno me boli, ko vidim izginjanje »prave« levice. Na ameriških volitvah so se mi odprle oči. Clintonova je bila zagovornica neoliberalnega globalizma, Sanders bolj čiste levice, pa je pogorel. V Sloveniji se dogaja podobno – namesto pravih borcev za človekove pravice imamo vse preveč opraviti z zagovarjanjem globalnih elit, kolonizacijo Slovenije in nasilnim politikantstvom nasproti prijazni strokovni izmenjavi mnenj. Levica je vsaj svoje čase temeljila na teh izhodiščih. Tako levica kot desnica sta svoje čase priznavali dejstva.

Matjaž Gams

Lukovica pri Brezovici