v organizaciji državnega sveta je včeraj, 24. maja 2018, v prostorih le-tega potekal posvet z naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda, od katerega se kot član državnega sveta distanciram. Pridružujem se protestu posameznic in posameznikov, ki nasprotujejo »aktivnemu vključevanju državnega sveta v volilno kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za strankarske in ideološke cilje. Strinjam se z opozorili podpisnic in podpisnikov javnega protesta, da »sklicevalec 'izumiranje slovenskega naroda' razume kot nedvomno družbeno realnost, kar je povsem nestrokovno, ideološko, primordialistično stališče, ki nima nikakršne znanstvene osnove«.

Hkrati vas, gospod predsednik, pozivam, da državnim svetnikom in svetnicam predlagate, da se državni svet ogradi od šokantno nazadnjaških trditev državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa – ki je z vami sopodpisan na vabilu posveta –, ki so bile objavljene na spletnem portalu nova24tv.si: »Mehanizmi za zmanjšanje rodnosti so liberalizacija žensk, kontracepcija, splavi, ženske pravice, šolanje žensk, prepoved preveč aktivnega moškega osvajanja, siljenje žensk v moške vloge in moških v feminirane vloge, oteževanje materinstva in otroštva. Pomembno je, da se otrok 'ne splača več', da je z njimi ogromno dela, stroškov, težav in malo neposredne spodbude. Sem sodi tudi permisivna vzgoja, poveličevanje homoseksualnosti itd. Tudi prepoved fizičnega kaznovanja sodi v ta sklop.«

Zavračam in obsojam trditve svetnika Matjaža Gamsa, ki razloge za zmanjševanje rodnosti pripisuje pravicam, ki so bile v boju za enakopravnost žensk priborjene v zadnjih dveh stoletjih, »permisivni vzgoji in povečevanju homoseksualnosti« in »prepovedi fizičnega kaznovanja.«

Z distanciranjem do posveta in pozivom, naj se državni svet ogradi od citirane izjave svetnika dr. Matjaža Gamsa, prosim, seznanite državne svetnike in svetnice. Z dopisom, ki vam ga posredujem, pa sam seznanjam tudi medije.

Branimir Štrukelj, državni svetnik