Poročevalka članek lepo zaključi v povezavi z enim od vzrokov poplav, nevzpostavljenimi zadrževalniki v osrednjem delu toka Savinje, »da razprave o tem, kako rešiti vse dileme, tako še niso zaključene«. Tudi »laška investicija«, se mi zdi, se izvaja brez ustrezno razrešenih dilem. To je igra brez konca.

Na našem mikronivoju, v kotlini mesta Laško, smo zelo odvisni od tega, kaj se dogaja v zgornjem toku, vključno s Celjem, ki je z zelo odvratnimi protipoplavnimi betonskimi zidovi na pritokih in ob strugi Savinje ustvarilo velik odtočni kanal naprej proti Laškemu. S tem, da je zelo dobrodošlo izpiranje problematičnih zemljin prek podtalnic v tako ustvarjene vodne pospeševalnike, ki jih prenašajo brezplačno po vodni poti navzdol po porečju Savinje.

Konkretno v Laškem pa so, vsaj zame, nerazrešene naslednje dileme:

1. Že pred precej leti je bila opravljena, kolikor vem (naj me kdo popravi), prva simulacija pretoka in ozkih grl struge Savinje. Največje ozko grlo je bilo ugotovljeno pod gostilno Šuhel za slavnim marijagraškim ovinkom. Ali teh 640 metrov pomeni odstranitev tega ozkega grla?

2. Čeprav vem, da se posmehujejo temu podatku, se spomnim, kako so v Laškem še sklicevali zbore občanov, da so starejši možakarji, inženirji, opozarjali na »naravno brano«, železniški most, ki naj bi po njihovem s širokimi betonskimi nosilci povzročil povišanje nivoja visoke vode za 30 centimetrov.

3. Prav nenavadno je, da je ne glede na izkušnje s pričakovano poplavnima podvozoma na levem in desnem bregu pod železniškim mostom na obeh koncih mostu čez Savinjo (pod Pivovarno za smer Marija Gradec in pred pokopališčem za smer Rimske Toplice) in ne glede na znane težave v sedanjem načrtu urejanja cestne in železniške infrastrukture znova zasnovana cesta na levem bregu struge Savinje z novim podvozom za Marija Gradec ter dvema mostovoma čez Lahomnico za Radoblje in Laško.

Laik bi pričakoval, in če se ne motim, je bilo tako tudi napovedano, da bo za odpravo teh kritičnih točk ob obnovi železniške proge, ki Laško preseka na dvojen, zgrajen nadvoz z južnega vstopa in izstopa v Laško (pod Strmco) z regionalne ceste Zidani Most–Celje čez Savinjo in železnico z ustreznimi povezavami za Pivovarno in Laško, Marija Gradec–Šentrupert ter v Radoblje.

Ni mi jasno, komu je v interesu sedanja namera, da se vso cestno povezavo tišči v desni breg struge Savinje ob železnico pod marijagraško cerkvijo in gradi še en podvoz ne glede na dosedanje izkušnje z nespoštovanjem zakonitosti rečnega toka in pritokov.

Torej, naj mi nekdo pomaga rešiti »dileme, ki še niso zaključene«.

Marjan Zavšek, Laško