Res je, da je za zmanjšanje brezposelnosti zaslužna predvsem visoka gospodarska rast, vendar se je prav z ukrepi njenega ministrstva še pred konjunkturo zmanjšala brezposelnost, predvsem mladih. Tudi navedba, da je zavračala zahteve po »odpuščanju brez razloga« in po zmanjševanju še preostalih delavskih pravic, je zapisana dvoumno. Pa ja ne pričakujete, da se bo zavzemala za to?

Goran Iskrić, Ljubljana