Da je povezovanje in sodelovanje med posameznimi institucijami v mestu nujno, saj se na tak način dviguje tudi kakovost turistične ponudbe, so očitno spoznali tudi v Celju. Knežje mesto že od nekdaj privlači domače, vse bolj pa v zadnjem času tudi tuje turiste, ki dobro poznajo veličastno srednjeveško zgodovino in mogočne grofe Celjske. Celje se je zato že znašlo tudi na turističnem zemljevidu med destinacijami, ki so privlačne na področju tako imenovanega kulturnega turizma. To pa je povezano tudi z dolgoletnim aktivnim in uspešnim delovanjem posameznih institucij, kot so Zavod za kulturne prireditve in turizem, ki je tudi upravljalec Starega gradu, ki je najbolj obiskana točka v mestu, pa tudi Pokrajinskega in Muzeja novejše zgodovine Celje.

Prepletanje kulture in turizma

Omenjene institucije so letos naredile korak naprej in se odločile, da bodo tesneje sodelovale, s tem pa Biser ob Savinji, kakor so mnogi že nekdaj imenovali Celje, še bolj približale obiskovalcem. Tem sta namreč odslej na voljo dve kombinirani vrsti vstopnic, imenovani skupne vstopnice doživetij. Tako bo mogoče z eno vstopnico, ki bo stala sedem evrov, obiskati Stari grad in Pokrajinski muzej Celje, z drugo za le šest evrov pa Stari grad in Muzej novejše zgodovine Celje. Kupiti pa jih bo mogoče na vseh omenjenih destinacijah in v turističnem informacijskem centru v Celju.

»Zelo sem ponosna, da nam je uspelo izvesti premik v razmišljanju glede sobivanja kulture in turizma v obliki skupnih vstopnic, ki povezujejo tri najpomembnejše celjske institucije. Verjamem, da bodo temu primeru sodelovanja sledila še druga, predvsem v povezavi z aktivnimi doživetji na področju zelenega turizma,« pravi mag. Milena Čeko Pungartnik, direktorica Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia, ki se veseli letošnje turistične sezone.

Da bo s tem mnogim omogočen celovit vpogled v življenje najpomembnejše plemiške družine na Slovenskem, je prepričan tudi Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje. »Zelo sem vesel, da smo končno dobili skupno vstopnico, ki bo povezala stavbi, ki ju tesno povezuje zgodovina Celjskih knezov,« meni Rozman.

Dr. Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, tudi sicer zagovornik povezovanja v dobrobit mesta, pa izpostavlja: »Naš muzej že leta odlično sodeluje z vsemi celjskimi zavodi, skupne vstopnice pa so le še en korak v pravo smer ter oprijemljiv prispevek k celoviti in premišljeni kulturno-turistični ponudbi.«

Ikonična znamenitost Slovenije

Sicer pa je mesto Celje s Starim gradom od letos opredeljeno kot ikonična znamenitost Slovenije v dokumentu z naslovom Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije, ki ga je pripravila Slovenska turistična organizacija in opredeljuje ključne vrednostne in promocijske prednosti kulturno-turistične ponudbe pri nas. Ta povzema najbolj atraktivne produkte in nabor elementov kulturno-turistične ponudbe v štirih makroregijah Slovenije, Celje pa se pojavlja kot ena vodilnih destinacij znotraj panonske makroregije. Obenem je letošnje leto tudi evropsko leto kulturne dediščine, ko Slovenija v svojih turističnih nagovorih in medijskih kampanjah še posebej vabi k nam turiste, ki želijo izvedeti več o kulturi in zgodovini nekega mesta. Eno teh je tudi Celje, ki je odslej tudi v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.