Vse do junija bo v laboratorijih zdravstvenih postaj na območju Mežiške doline nekoliko večja gneča kot običajno. Začeli so se namreč odvzemi vzorcev krvi pri otrocih. V okviru vsakoletne akcije preverjajo, kolikšna je vsebnost svinca v njihovih telesih, kar je posledica nekdanje intenzivne industrije.

Letošnje preverjanje pa bo nekoliko obsežnejše kot prejšnja leta, saj so na odvzem krvi povabili vse otroke, stare od enega do šest let, devetletnike iz zgornje Mežiške doline in triletnike iz spodnje Mežiške doline. Po petih letih bodo namreč znova opravili tako imenovano prevalenčno študijo, s katero bodo ocenili napredek pri izvajanju okoljskih sanacijskih ukrepov.

Skupno so razposlali vabila 664 otrokom, na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa upajo, da se bodo starši otrok, ki so prejeli vabila na odvzem krvi, odzvali v čim večjem številu in poskrbeli za to, da bodo svoje otroke pospremili v enega od laboratorijev ter s tem naredili nekaj dobrega za njihovo zdravje. »Starši imajo tako edinstveno priložnost, da izvedo, kakšne vrednosti svinca so v telesu njihovega otroka in ali morebiti obstaja tveganje za njihovo zdravje,« so pojasnili v ravenski enoti NIJZ.

Lanski rezultati skrb vzbujajoči

Dobljeni rezultati bodo strokovnjakom v pomoč pri oceni trenutnih razmer v zgornji Mežiški dolini, ki je še vedno v programu okoljske sanacije zaradi prekomerne onesnaženosti s svincem v preteklosti. Eden od kazalnikov, kako učinkovita oziroma uspešna je ta sanacija, je tudi vsebnost svinca v krvi otrok. In prav zato je odziv staršev otrok, ki so vabljeni na odvzem krvi, toliko pomembnejši.

Medtem ko so bili rezultati v preteklosti že precej spodbudni, je bil ravno lanski rezultat, ko so na odvzem vzorcev krvi povabili le triletnike iz občin Črna in Mežica, ki jih je bilo 108, znova nekoliko slabši. Pri dobrih 20 otrocih oziroma petini vseh, ki so se odzvali vabilu, so namreč v krvi izmerili sto in celo več kilodžulov svinca na liter krvi. To pa je bila celo najvišja izmerjena vsebnost svinca v krvi po letu 2008.

Tudi zato je nujno, da se okoljska sanacija v občinah Črna in Mežica nadaljuje. Letos je država zanjo namenila dober milijon evrov, denar pa občine namenjajo v prvi vrsti za asfaltiranje, mokro čiščenje površin, zamenjavo onesnažene zemlje in subvencije za varovalno prehrano otrok. V vrtcih v prvi vrsti skrbijo za to, da se otroci ne igrajo v neprečiščenih peskovnikih, ker bi lahko bili ti preveč onesnaženi s težkimi kovinami, v šolah pa poudarjajo skrb za higieno in otroke navajajo na pogosto umivanje rok.