Ponovno ga je zaneslo njegovo spogledovanje z zgodovino, namesto da bi odgovoril na postavljena mu vprašanja. Preverite.

1. V svojem članku sem omenil, da se strinja s politiko, ki jo vodijo ZDA, in ta naj bi bila celo naš zgled. In kako naj se v tem primeru vede Slovenija? Vendar ne pričakuje, da bo Slovenija napadala druge države, organizirala atentate na tuje državnike, določala, katera država je v osi zla, in igrala vlogo svetovnega žandarja. Upam, da le ne misli tako. Na to vprašanje ni odgovoril, je pa iz naftalina potegnil Stalina, holokavst, Japonce in predavanje iz zgodovine. S tem je samo potrdil moje zapisano mnenje: »Iz njegovih člankov je razvidno, da ga zgodovina in politika zelo zanimata. Toda njegovo slepo nasprotovanje vsemu, kar je rusko, ga je zapeljalo v lapsus linguae. Moram ga opozoriti, da se izraz Potemkinove vasi ne nanaša na Putina. Njegov izraz 'putinkinove vasi' ne obstaja, razen pri g. Mihiču. Kljub nestrinjanju s Putinom je slovnično pravilno zapisati novonastali izraz z veliko začetnico.«

2. Drugo vprašanje je bilo: »Pred Hitlerjevim megalomanskim apetitom je ZDA rešila tudi luža, ki je fizično ločevala Nemčijo in ZDA. Sovjetska zveza mu je bila 'pri roki' in njeno bogastvo ga je kar vabilo. Predpostavimo, da bi Hitler okupiral ZDA, porušil mesta, zažigal vasi in zdesetkal prebivalstvo, skratka, skoraj uničil državo. Ali bi po vojni doživeli Marshallov plan?« Kaj pa odgovor? Preberite ga: »G. Jurjec mi celo ponuja v razmislek, češ da je ZDA pred Hitlerjevim megalomanskim apetitom rešila tudi 'luža', ki fizično ločuje Nemčijo in ZDA. Ta njegova trditev pove, da živi v svojem svetu zgodovine, ki ga doslej še nisem zasledil nikjer, in poenostavlja ter podaja zaključke, ki jih ni zaslediti v nobenem učbeniku zgodovine. V učbenikih pa jasno piše, da je Stalin leta 1948 obtožil Komunistično partijo Jugoslavije…« Moj svet zgodovine vključuje tudi jasen odgovor na postavljeno vprašanje. Ali bi v omenjenih pogojih evropske države doživele Marshallov plan?

3. Trditev g. Mihiča, da nas je komunistični sistem prikrajšal za pomoč Marshallovega plana, je resnična, toda trditev »s tem se je partijska oblast v SFRJ sama odrekla pomoči po Marshallovemu planu« je absurdna. Jugoslavija je bila izločena iz Marshallovega plana, ni se mu pa sama odrekla. Po razkolu s Sovjetsko zvezo je bila zaradi porajajoče se hladne vojne pomoč dosegljiva.

Ker je nesmiselno debatirati s človekom, ki ti na vprašanje odgovarja s ponavljanjem svojega znanja iz zgodovine, ki se pa ne nanaša na vprašanje, zaključujem dopisovanje.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani