Kot je razvidno iz uvodne najave dr. Matjaža Gamsa, svetnika, sicer pa profesorja računalništva, je cilj posveta predstavitev strokovnih demografskih analiz in krepitev zavesti o pomenu demografskih trendov, kar naj bi služilo kot podlaga za Belo knjigo o demografiji.

Iz uvodnega zapisa je razvidno, da sklicevalec »izumiranje« »slovenskega naroda« razume kot nedvomno družbeno realnost, kar je povsem nestrokovno, ideološko, primordialistično stališče, ki nima nikakršne znanstvene osnove. Enako brez rezerve psevdobiologistično se sklicuje tudi na ustavno kategorijo avtohtonosti.

Poleg tega je med seznamom povabljenk in povabljencev v »strokovnem delu« posveta komaj najti kako ime, ki bi bilo javnosti poznano po znanstvenem ukvarjanju z demografijo, etničnostjo in nacionalizmom, kar kaže na to, da je koncept posveta somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze. Cela vrsta naslovov najavljenih prispevkov zveni kot slogani in domislice nacionalističnih političnih strank, ki »narod« razumejo v okviru kri-in-grudovstva 19. in 20. stoletja in ki s širjenjem (prastare) ideje o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin.

S tako nestrokovno in ideološko povsem razvidnim konceptom posveta, izrazito pristranskimi, ideološkimi vsebinami in izbiro termina posveta tik pred državnozborskimi volitvami se Državni svet nedvoumno vključuje v volilno kampanjo, kar je v nasprotju z njegovo ustavno določeno vlogo.

Podpisane_i posameznice_ki, skupine in organizacije odločno protestiramo proti aktivnemu vključevanju Državnega sveta v volilno kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za strankarske in ideološke cilje.

Nina Perger

Dr. Boris Vezjak

Dr. Metka Mencin Čeplak

Mojca Dobnikar

Dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut

Dr. Veronika Bajt

Tiva Vlaj

ŽPZ Kombinat

Nika Kovač, Inštitut 8. marec

Dr. Vesna Leskošek

Dr. Irena Šumi

Dr. Milica Antić Gaber

Dr. Tanja Urek

Dr. Darja Zaviršek

Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa in spletni portal spol.si

Teja Reba

Linn J. Koletnik

Eva Gračanin

Erika Schauer

Dr. Barbara Rajgelj, Zavod za kulturo raznolikosti Open

Dr. Marina Gržinić Mauhler, Filozofski inštitut ZRC SAZU

Natalija Djoković

Dr. Renata Šribar

Društvo MOZAIK –društvo otrok

Dr. Renata Salecl

Marina Uzelac

Andreja Vezovnik

Martin Gramc

Dr. Olga Poljšak Škraban

Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije

Tanja Kamin

Vesna Štefanec

Nika Šušterič, Pef UL

Evan Grm

Kolektiv Rdeče zore

Lezbično-feministična univerza

Tadeja Pirih

Dr. Mojca Urek

Katja Sešek

Suzana Tratnik

Društvo ŠKUC

ŠKUC - Kulturni center Q / Klub Tiffany

Živa Humer

Maja Ivačič

Dr. Jelka Zorn

Dr. Jasna Podreka

Mirna Berberović

Maruša Bertoncelj, PEF UL

Klara Šušterič

Delovni odbor za feminizem, Študentska Iskra

Dr. Duška Knežević Hočevar

Dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije

FemA – Feministična akcija

Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje

Mag. Polona Mesec

kolektiv Inštituta 8.marec

Tereza Novak, Organizacija Slovenska Filantropija

Dr. Mojca Pajnik

Dr. Alenka Zupančič, ZRC SAZU

Ženski lobi Slovenije

Škuc - Festival Lezbična četrt

Dr. Alenka Švab

Ana Čigon

Gabrijela Simetinger

Mag. Urška Jež

Dr. Nina Cvar

Društva za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk

Jadranka Plut

Andreja Gomišček

Eva Matjašič

Jasmina Šepetavc

Filip Vurnik

Simona Jerala

Mirovni inštitut

Alenka Spacal

Zdenka Gajser

Tea Hvala

Festival Deuje babe

Katja Čičigoj

Zavod TransAkcija

Mag. Jasmina Založnik

Neja Blaj Hribar

Tanja Matijašević

Impro kolektiv Improške

Dr. Tanja Rener

Sekcija ŠKUC-LL, zanjo dr.Tatjana Greif

Dr. Ana Marija Sobočan