Mestna občina Velenje se je razveselila odločitve informacijske pooblaščenke, ki je zavrnila pritožbo Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), ki se vse od lani upira razkritju podatkov iz pogodb, ki jih je zahtevala občina v zvezi s podražitvijo cen toplotne energije. A je zoper to odločitev družba TEŠ zdaj sprožila še upravni spor, v katerem zahteva, da podatki še naprej ostanejo tajni.

Spomnimo, da je TEŠ v začetku leta 2017 s soglasjem Agencije za energijo za 57 odstotkov dvignil ceno toplotne energije, katere edini kupec je Komunalno podjetje Velenje, ki s toplotno energijo oskrbuje 33.000 gospodinjstev in 600 gospodarskih subjektov v Šaleški dolini, ki drugega toplotnega vira niti nimajo na voljo. To pa je bila za prebivalce Šaleške doline in gospodarstvenike kaplja čez rob, gradnjo šestega bloka so namreč podprli v dobri veri, da se bo onesnaženost okolja zmanjšala, energetska učinkovitost pa povečala, saj naj bi za enako količino proizvedene energije porabili približno tretjino manj premoga, zato so posledično pričakovali, da se bodo stroški za proizvodnjo toplotne energije znižali, s tem pa bo nižja tudi cena za odjemalce oziroma uporabnike komunalnih storitev. Velenjska občina je želela izvedeti, kakšne so bile podlage za izračun novih cen toplotne energije. Zato so na Agencijo za energijo naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja in terjali vpogled v celotno vlogo z vsemi prilogami družbe TEŠ za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo.

Podlaga za boljši nadzor

A so v TEŠ ves čas nasprotovali razkritju podatkov iz pogodb o ceni vhodnih energentov in jih označili za poslovno skrivnost. »S tem se nismo strinjali, saj po našem mnenju TEŠ sodi med zavezance po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki določa, da so podatki o sklenjenih pravnih poslih v zvezi z izdatki za naročilo blaga javno dostopni,« so vztrajali na velenjski občini. Agencija za energijo je zato dovolila razkritje vsebine pogodb o ceni, a je TEŠ na informacijskega pooblaščenca naslovil pritožbo, ki pa jo je ta zavrnil. In v odgovoru poudaril, da je TEŠ pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, za katere je zakonodajalec določil večjo stopnjo transparentnosti. »Dostop do osnovnih podatkov iz pogodb o nakupu blaga je podlaga za boljši nadzor javnosti nad poslovanjem družbe,« so, med drugim, pojasnili v pisarni informacijskega pooblaščenca.