Enako je storila tudi prorektorica, ki je ob umaknitvi svoje podpore sporočila, da je treba opraviti širšo razpravo ter temeljito preučiti dolgoročne posledice za visokošolski prostor.

Po naših informacijah se je tako odločila tudi zaradi ostrega nasprotovanja Visokošolskega sindikata, ki je javno opozoril, da je rektorska konferenca lani sprejela svojo odločitev, ne da bi o tem povprašala za mnenje akademske skupnosti na svojih univerzah. Po mnenju sindikatov bi popolna avtonomija, za kakršno se je zavzela rektorska konferenca, povečala samovoljo vodstev in otežila že tako ali tako šibko pravno varstvo zaposlenih na univerzah.

Drugi predlagatelj, Matjaž Gams, ki sicer v DS predstavlja inštitute, svojega podpisa pod pobudo noče umakniti, zato pobuda ostaja v postopku. Predsednik Komisije DS za izobraževanje, Branimir Štrukelj je na podlagi nasprotovanj pobudi v visokošolski sferi in v rektorskih krogih že predlagal, naj komisija izglasuje umik te točke z dnevnega reda seje. Komisija bo o tem odločala 30. maja, Pobudo zavračajo trije od štirih kandidatov za mariborskega rektorja; podpira jo le Žan Jan Oplotnik.