Občina Šentjernej je na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za komunalno ureditev industrijske cone Šentjernej sever pridobila 866.000 evrov. Naložba je vredna 1,24 milijona evrov, razliko občina zagotavlja iz proračuna. V teh dneh izvajalec, krški Kostak, že pričenja z gradbenimi deli. Po besedah direktorja Miljenka Muhe sama dela, ki obsegajo ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave, sicer niso zahtevna. Zahtevnejše bo končati z vsemi deli do roka, to je 20. septembra. Vendar Muha zagotavlja, da jim bo uspelo.

V novi coni, ki se razprostira na 7,7 hektarja velikem območju, se na približno dveh hektarjih zemljišč širi podjetje Podgorje, ki zaposluje približno 400 ljudi in večinoma izdeluje pohištvo za Adriine avtodome in prikolice. Širijo se tudi nekatera podjetja, ki so večinoma nastala iz zdravih jeder nekdanje Iskre in zaposlujejo skupaj približno 200 ljudi. Delujejo na področju elektronike, orodjarstva, plastike, lesne industrije in projektiranja.

Skoraj vsa zemljišča že prodana

»Občina je dolžna vzpostaviti primerno infrastrukturo, da tem podjetjem omogočimo potrebne investicije. S tem tudi ostajajo doma, nekaj pa jih v cono prihaja tudi na novo. Zanimanje za zemljišča je bilo že v preteklosti veliko. Zdaj, ko imamo zagotovljeno sofinanciranje, pa je tudi cena zemljišč nižja in je interes še toliko večji. Imeli smo več kot deset parcel, ostala je le še ena. Nekatera podjetja začnejo z deli še letos,« pojasnjuje šentjernejski župan Radko Luzar. Glede na pogoje, ki jih je dalo ministrstvo, morajo podjetja svoje investicije končati v dveh letih, pri tem pa zagotoviti vsaj 38 novih delovnih mest. »A kot zdaj kaže, lahko v coni pričakujemo vsaj še sto novih zaposlitev,« napoveduje Luzar.

Občina Šentjernej se je sicer že dve leti trudila pridobiti nepovratna sredstva ministrstva za sofinanciranje ureditve omenjene cone, vendar se je zapletlo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Izkazalo se je namreč, da pred tem potrebujejo še okoljevarstveno soglasje. Tega so pridobili septembra lani in takoj zatem tudi gradbeno dovoljenje, pojasnjuje direktor občinske uprave Samo Hudoklin. Tako so se končno lahko prijavili na nov razpis ministrstva, januarja prejeli odločbo o odobritvi sredstev, konec marca pa z ministrstvom podpisali pogodbo o sofinanciranju. ds