LAS Za mesto in vas je objavil drugi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018. Javni poziv, ki so ga odprli v sredo, bo odprt do 28. septembra. Namenjen je pestremu naboru operacij oziroma projektov, katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Prijavitelji lahko kandidirajo za sredstva dveh skladov, in sicer za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo sofinanciral do 75 odstotkov upravičenih stroškov določenega izbranega projekta, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo sofinanciral do 80 odstotkov upravičenih stroškov izbranega projekta. Preostalih 20 odstotkov upravičenih stroškov projekta bo v tem primeru prispevala tudi država iz državnega proračuna.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 607.600 evrov, od tega bo šlo za projekte Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 121.800 evrov in za projekte Evropskega sklada za regionalni razvoj 485.800 evrov.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS Za mesto in vas, na podstrani Javni razpisi. Delavnice s predstavitvijo javnega poziva bodo potekale 5. junija ob 18. uri na občini Domžale, dan pozneje na občini Vodice, še dan pozneje na občini Medvode, 11. junija na občini Trzin, dan pozneje na občini Komenda, še dan pozneje pa bodo predstavitev razpisa sklenili na občini Mengeš. Prijave za udeležbo na delavnicah zbirajo do dneva pred izvedbo delavnice na elektronskem naslovu: las@ljubljana.si.