Ministrstvo za okolje in prostor je občinama Šmartno ob Paki in Laško za izvedbo protipoplavnih ukrepov do leta 2021 zagotovilo skupaj 5,4 milijona evrov. Ministrica Irena Majcen, ki opravlja tekoče posle, je v ta namen z županom občine Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in županom občine Laško Francem Zdolškom podpisala sporazum o sofinanciranju ukrepov. Občini Laško, ki je poplavno najbolj ogrožena v Sloveniji, je za izvedbo protipoplavnih ukrepov namenjenih štiri milijone evrov, Šmartnemu ob Paki pa dobrih 1,3 milijona evrov. Denar bo ministrstvo zagotovilo s postavke Sklada za vode.

Ob vsakem močnejšem deževju so v strahu

Ukrepi se v Laškem nanašajo predvsem na ureditev Marijagraškega ovinka v smeri proti Rimskim Toplicam in druge ukrepe, ki bi zmanjšali poplavno ogroženost mesta, zagotovili stabilnost struge ter obvarovali prometno in drugo infrastrukturo. »Ta investicija zdaj ni več ogrožena, četudi bi se morebiti vlada po volitvah zamenjala. Marijagraški ovinek se bo urejal v skupni dolžini 640 metrov, projekt pa predvideva ureditev struge, gradnjo visokovodnih nasipov za zaščito objektov in ureditev izlivnega odseka hudourniškega potoka v Savinjo. Prav tako se bo uredila prestavitev lokalne ceste,« je napovedala Majcnova.

V Šmartnem ob Paki se bo urejal tudi prehod lokalne ceste čez Hudi potok, ki je trenutno preozek, reševanje protipoplavne varnosti pa bo razdeljeno po etapah. Hudi potok je namreč hudourniški pritok Savinje z zelo strmim povirnim območjem. Gradnja suhega zadrževalnika bi omogočila zadržanje večje količine visokih voda, kar bi lahko pozitivno vplivalo na zmanjšanje poplavne ogroženosti v naselju Rečica ob Paki. »Za nas je to izjemnega pomena in vesel sem, da so se stvari končno premaknile v pozitivno smer. V Laškem smo namreč ob vsakem dolgotrajnejšem močnejšem deževju v strahu, da bo Savinja spet prestopila begove,« je ob podpisu sporazuma z ministrico za okolje poudaril laški župan Franc Zdolšek.

Kmetje proti suhim zadrževalnikom

Kot je še dejal Zdolšek, se Laščani zavedajo, da Savinja priteče do Laškega hitreje in še z večjo močjo, odkar so številne protipoplavne ukrepe že izvedli tudi na območju Celja. A ministrica Irena Majcen odgovarja, da naj se praviloma investicije ne bi izvajale tako, da se lahko zaradi tega poslabšajo razmere dolvodno ali gorvodno. »Res pa je, da bodo ob posebnih vremenskih pogojih, kot se je zgodilo nedavno na Ptuju, velike količine padavin v razmeroma kratkem času še vedno povzročale težave. In ljudje, ki živijo ob vodotokih, nikoli ne bodo stoodstotno varni,« poudarja ministrica. Reka Savinja je že bila in bo še deležna številnih ukrepov, trenutno pa so v osrednjem delu tudi še vedno odprte vse opcije, saj so kmetje v Spodnji Savinjski dolini še vedno proti suhim zadrževalnikom, medtem ko jih župani zagovarjajo. Razprave o tem, kako razrešiti vse dileme, tako še niso zaključene.