Prejšnji teden je na Vrhniki na pobudo civilne iniciative Eko Vrh potekal podpis izjave občinskih svetnikov »ne Kemisu« na Vrhniki, v skladu z že sprejetim sklepom občinskega sveta, da se družba Kemis premesti na drugo lokacijo zunaj občine Vrhnika. Pobudo sta podpisala tudi častna občana Vrhnike dr. Helena Rožmanc - Drašler in prof. dr. Branko Stanovnik. Samoiniciativno je izjavo podpisal tudi Primož Hainz, poslanec in podpredsednik državnega zbora, sicer izvoljen na Vrhniki.

Kot občinski svetnik sem resno zaskrbljen nad ignoranco ministrstva za okolje in prostor, da sem natančen, direktorata za prostor, graditev in stanovanja, saj imam informacijo, da ministrica o dokumentu ne ve nič. Ali nam res neki uradnik tam v Ljubljani odloča, kako bomo živeli tu na Vrhniki, ali lokalna skupnost res nič ne pomeni nasproti državi, se resno sprašujem.

Kar nekaj »cvetk« nam je zakuhala država tu na Vrhniki v zadnjih letih, stečaj IUV, pripeljala je Kemis, tudi o Hameksu tam pod vrhniško Planino, kjer je bilo nekoč priročno skladišče eksplozivnih sredstev I. tankovske brigade, bi bilo umestno poslansko vprašanje, kaj to tam počne. V najlepšem predelu Vrhnike v Tičnici nam je država pred kratkim zgradila tebi nič, meni nič arhiv. Pa bi bilo bolje, če bi zgradila regijski dementni center.

Ignoriranje lokalne samouprave, ki je temeljna celica moderne demokratične države, je nerazumljivo. Takega mandata državni uradniki nimajo. Ali bomo res morali s traktorji na cesto, da bomo kaj dosegli, se sprašujem.

Vid Drašček, Vrhnika