Svizu je po odstopu dr. Mira Cerarja s položaja predsednika vlade – kar je onemogočilo sklenitev stavkovnega sporazuma, s katerim bi vsaj delno odpravili zaostanke pri vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela od vrtcev do univerz – marca letos na politične stranke naslovil konkretna vprašanja o položaju vzgojno-izobraževalnega sistema in vrednotenju dela v njem. Sviz je strankam zastavil štiri vprašanja, in sicer: o primerni višini sredstev za vzgojo in izobraževanje v deležu BDP v prihodnjih letih, o stališču stranke glede nujnosti odprave zaostankov na strokovnih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi v drugih delih javnega sektorja, o ustreznosti enakega vrednotenja dela visokošolskih učiteljev in zdravnikov specialistov, nazadnje pa še vprašanje o potrebi, da prihodnja vlada s stavkajočimi v vzgoji in izobraževanju čim prej prioritetno sklene stavkovni sporazum.

Odgovore političnih strank je sindikat pred parlamentarnimi volitvami poslal v premislek svojim 38.000 članicam in članom – med drugim jih je seznanil tudi z odgovorom NSi glede sklenitve stavkovnega sporazuma s stavkajočimi v vzgoji in izobraževanju. Iz omenjene stranke so nam v zvezi s slednjim 13. aprila letos odgovorili, da se zavedajo, »da bodo stavkovne zahteve in sklenitev stavkovnega sporazuma ena prvih nalog nove vlade, zato menimo, da je treba ta dogovor čim prej podpisati in ga začeti uveljavljati«.

Uvodoma navedeno stališče stranke NSi ter odgovor, ki so ga posredovali nam, sta si v precejšnjem nasprotju, zato bi bilo zanimivo vedeti, kaj od zapisanega dejansko drži. Da bi bilo res potrebno pojasnilo stranke NSi, katero njihovo stališče je zdaj pravo, pa je še toliko bolj jasno ob tem, da so nam poleg prej navedenega odgovorili še naslednje: »Menimo, da se morajo sprejeti dogovori, ki so bili sklenjeni na pogajanjih dne 12. marca 2018, spoštovati. Ti upoštevajo dogovorjene dvige za posamezna delovna mesta od vrtca do univerze dalje. Nesprejemljivo je, da je zaostajanje plač v VIZ tako veliko.«

Sandi Modrijan

tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz)