Še do nedelje, 27. maja, se lahko stari med 18 in 35 let, prijavijo na šestmesečni program, ki vključuje tudi dvomesečno delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji. Prva skupina 12 udeležencev je na delovno-učno izkušnjo v Nemčijo odšla aprila letos, druga skupina od 10 do 12 udeležencev pa se bo odpravila v drugi polovici leta.

Dva meseca v nemških podjetjih

Celoten program se izvaja v okviru Nacionalne mobilnostne sheme Eures. Zajema pripravo na mobilnost (2 meseca), delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji (2 meseca) in aktivnosti po vrnitvi iz tujine (2 meseca ). Vse to s ciljem pridobivanja dodatnih znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela. Stroški, povezani z mobilnostjo udeležencev, so v celoti financirani iz nacionalne sheme.

Začetek aktivnosti za drugo skupino udeležencev je predviden 26. 6. 2018. Kdor se želi potegovati za sodelovanje v drugi skupini, naj pošlje prijavo do 27. 5. 2018 do 23.59 na naslov: ales.kramer@ess.gov.si. Vsebovati mora življenjepis v obliki Europass in motivacijsko pismo v slovenskem jeziku.

Kdo ima prednost?

Prednost pri vključevanju v shemo imate mladi od 18. do 35. leta, ki v zadnjem letu ali več niste bili zaposleni ali vključeni v formalno izobraževanje, ne glede na prijavo v evidenco brezposelnih. nr