Čebašek Travnikova je dan pred izredno sejo DZ, na kateri bodo na pobudo SDS in NSi razpravljali o trenutnih razmerah v programu otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, zapisala, da pogodba s strokovnjaki iz Prage, ki jo je sklenilo trenutno vodstvo UKC, bistveno odstopa od priporočil mednarodne presoje.

Mednarodna presoja nad programom je bila objavljena julija 2015, po mnenju zbornice pa je to temeljni dokument, na podlagi katerega bi bilo treba urediti razmere v programu. Iz ugotovitev presoje so razvidne kadrovske pomanjkljivosti in pomanjkljivosti v poklicni kulturi, ki so odgovorne za slabšanje storitev otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana.

Po sklenitvi pogodbe med UKC Ljubljana in češkimi otroškimi srčnimi kirurgi, ki bodo prišli v Ljubljano operirati nekaj dni v mesecu, medtem ko so po prejšnji pogodbi bili navzoči pet dni v tednu čez celotni mesec, je bilo »nekako pričakovano, da so zdravniki, ki so v preteklosti opozarjali, da je treba zagotoviti sistemsko rešitev programa, podali odpovedi delovnega razmerja,« meni predsednica zbornice.

Ne dvomijo o strokovnosti, a imajo več vprašanj

V zdravniški zbornici sicer ne dvomijo o strokovnosti specialistov, ki so pripravljeni priti v Slovenijo, a jih zanima, kako bo z delovanjem sistema, ki bo temeljil na dejavnosti strokovnjakov iz tujine, in to brez strokovnjakov iz Slovenije, koliko časa bodo tujci dejansko prisotni v Sloveniji in kako se bodo vključevali v organizacijo dela. Zanima jih tudi, kako bodo komunicirali - v katerem jeziku - tako z drugim osebjem, še posebej pa s starši otrok, ter kako bodo zagotavljali prenos znanja, če domačih strokovnjakov ni več.

V zbornici so zaskrbljeni tudi zaradi delovanja pediatrične klinike UKC Ljubljana v celoti. Namreč do sedaj so domači kardiologi zagotavljali pomoč dežurnim kolegom drugih pediatričnih strok, ob njih so se ti počutili bolj suverene, predvsem pa je bila obravnava otrok s prirojenimi srčnimi napakami bolj varna, ocenjuje Čebašek Travnikova.

Domači kardiologi so se hitro odzvali na vsak klic dežurnega zdravnika, poleg tega so svoje bolnika tudi dobro poznali. Na njihovo znanje in strokovno pomoč so se zanašali tudi pediatri iz drugih delov Slovenije. Zato se na zbornici sprašujejo, kdo bo svetoval njim in pod kakšnimi pogoji. Dodajajo, da zaradi neurejenih razmer odhajajo tudi medicinske sestre, ki so imele na tem področju veliko izkušenj, njihovega znanja in izkušenj pa ne bo mogoče neposredno prenesti na nove ekipe, ki jih napoveduje ministrstvo v okviru Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni.

"Posamezni zdravniki, ki jih odhod zadnjih specialistov še posebej prizadene, opozarjajo in pozivajo zbornico, da povzdigne glas in odkrito pove, da takšnih razmer ne sme več biti in da jih ne bodo dopuščali," še dodaja Čebašek Travnikova in izpostavlja, da je pristojne organe in institucije opozarjala na nepravilnosti, a se na njene pozive niso odzvali. Tako ostaja veliko stvari nepojasnjenih, odgovornosti zanje pa ni prevzel nihče, je zapisala.