Odgovor: Eno temeljnih načel, ki veljajo na področju urejanja služnosti, je, da se mora služnost izvrševati na način, ki najmanj obremenjuje služečo nepremičnino. V vašem primeru služnostne poti je služeča nepremičnina vaša. Izoblikovalo se je stališče, da se sme prestaviti služnost na tisti del nepremičnine, ki je za lastnika služeče nepremičnine bolj ugoden, če se služnost izvršuje le na delu nepremičnine.

Menim, da lahko zahtevate prestavitev, če so izpolnjeni omenjeni pogoji. Sodišče bo upoštevalo vaše interese in interese služnostnega upravičenca, to je tistega, ki je upravičen uporabljati pot prek vašega zemljišča. Načeloma se spremembo dovoli, če se pogoji za izvrševanje služnosti zaradi tega ne spremenijo v znatni meri. Zavedajte pa se, da vse stroške, povezane s spremembo, krijete vi, obenem pa ne pozabite sprememb vpisati v zemljiško knjigo!

Vprašanje: Priposestvoval sem služnostno pot in jo vpisal v zemljiško knjigo. Lastnik nepremičnine, prek katere teče ta pot, pa tej še vedno nasprotuje in jo je blokiral s postavitvijo cementnih blokov. Kaj lahko storim?

Odgovor: Zoper njega lahko vložite motenjsko tožbo, saj vam je sosed s postavitvijo ovire dejansko onemogočil izvrševanje posesti tistega dela nepremičnine, na katerem izvršujete služnost poti. Z njo lahko zahtevate vzpostavitev prejšnjega stanja in prepoved nadaljnjega motenja.

Konfesorne tožbe (tožbe na ugotovitev služnosti), ki je namenjena varstvu služnostnih upravičencev in se jo sme vložiti proti komur koli, ki protipravno moti izvrševanje služnosti, načeloma ne morete vložiti, vložite jo lahko le, kadar posestno varstvo ni mogoče z motenjsko tožbo (predvsem pri negativnih služnostih, ko mora lastnik služeče nepremičnine nekaj dopuščati in njegova aktivna ravnanja navzven niso zaznavna).

Mag. Boštjan J. Turk