Na mednarodni dan družin pod geslom Družine v vključujočih družbah je Ekvilib inštitut vnovič podelil certifikate družini prijazno podjetje. Prejelo jih je 15 podjetij, od tega jih je 12 prejelo polni certifikat, tri podjetja pa osnovnega. Trenutno ima osnovni certifikat 54 podjetij, polnega pa 145. Certifikat v Sloveniji podeljujejo od leta 2007.

Ne za vsako ceno

»Opažamo, da so se na splošno spremenile vrednote v družbi – ljudje bolj cenijo svoj prosti čas in ga niso pripravljeni v nedogled žrtvovati v korist podjetja, ne da bi kar koli dobili v zameno. Zaposleni pričakujejo dobro delovno okolje, ki jim omogoča, da se posvečajo tudi zasebnemu življenju. Ni torej vprašanje: ali služba ali družina, temveč oboje in oboje kakovostno. Zaposleni so vse bolj opolnomočeni in ozaveščeni ter imajo do delodajalcev tudi vedno večja pričakovanja – izziv delodajalcev je tako, kako jim stopiti naproti,« opisuje spremembe zadnjih nekaj let Petra Hartman iz Ekviliba. »Tudi odnos do zaposlenih se je v zadnjih nekaj letih korenito spremenil – če je pred nekaj leti še veljalo, da je vsak nadomestljiv, saj na njegovo delovno mesto na zavodu za zaposlovanje čaka na stotine drugih kandidatov, se je danes slika obrnila – danes zaposleni lahko izbirajo, za koga bodo delali, in tudi niso pripravljeni sprejeti prav vsake ponudbe. Vsak posameznik zase ve, kaj mu največ pomeni, zato odgovor, kaj naj podjetja ponudijo, ni enoznačen – nekomu bo veliko pomenila možnost, da gre lahko na daljše potovanje in mu delodajalec to tudi omogoči, nekomu drugemu veliko pomeni na primer možnost, da lahko dela od doma… Možnosti za lažje usklajevanje bo torej vedno bolj treba prilagajati posameznikom, ne le podjetju kot celoti,« poudarja Petra Hartman.

Težke delovne razmere

Največji izziv jim predstavlja sodelovanje s podjetji, kjer so delovni procesi že v osnovi naporni. »Govorimo o delu v izmenah, nočnem delu, praznikih… A tudi podjetja, ki delujejo v takih panogah, so lahko družini prijazna. Pri njih sicer pogosto slišimo pomisleke: kako smo lahko družini prijazni, če pa zaposleni ne vidimo otrok, ker delamo popoldne, ne moremo stran s tekočega traku ali delovnega mesta… Tega s certifikatom sicer res ne moremo spremeniti in vedno tudi bodo delovna mesta z napornimi urniki – gre za trgovska podjetja, socialne zavode, kjer je oskrba 24-urna, pa ves gostinski in turistični sektor, ki je poleg vsega še izrazito sezonsko naravnan, delo v mednarodnem prometu, industrijska podjetja… Kljub temu se še vedno lahko pogovarjamo o tem, kako te procese prilagoditi,« poudarja Hartmanova.

Rešitve so lahko stalne izmene, možnosti prehajanja iz ene izmene v drugo, sploh če oba partnerja delata v izmenah. »Določene rešitve se vedno najdejo, če je le iskren interes podjetja, da jih išče in da skupaj z zaposlenimi išče možne izboljšave. Vsaka rešitev tudi ni primerna za vsako podjetje, zato je pomembno, da imajo v podjetjih posluh in predvsem pogum, da neko stvar poskusijo spremeniti in jo tudi ukinejo, če se ne izkaže za dobro. Najlažje je reči, da se ničesar ne da spremeniti,« razmišlja Hartmanova. jpš

Podjetja in organizacije, ki so prejele osnovne certifikate Družini prijazno podjetje, so MAHLE Electric Drives Slovenija, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Javno komunalno podjetje Grosuplje, polne certifikate pa so prejeli Adriatic Slovenica, Biotehniški center Naklo, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, Center kontura, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Javne službe Ptuj, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Kadrovske storitve, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom Novo mesto. Posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2011, to pa so Dravske elektrarne Maribor, Društvo Projekt Človek, Elektro Gorenjska,, Fiposor, Informatika, Mariborski vodovod, NLB, Saubermacher-komunala Murska Sobota, SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo, SmartIS, Steklarna Hrastnik in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.

jpš