Kot pravijo v SV, je edini pravno zavezujoč dokument za delovanje na omenjenem vadišču dogovor o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Postojna, ki sta ga 23. marca 2004 podpisala takratna minister za obrambo Anton Grizold in postojnski župan Jernej Verbič.

K dogovoru je bilo sklenjenih in podpisanih še sedem dodatkov, zadnjega sta 28. septembra lani podpisala aktualna ministrica za obrambo Andreja Katič in župan Igor Marentič. Dogovor po navedbah SV med drugim določa, da ima SV na poligonu naslednje pomembnejše omejitve: »streljanje se ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bo izvajalo, razen ob usposabljanju enot, in vojnih enot SV; nočno streljanje se bo izvajalo največ 10 dni v mesecu (od ponedeljka do četrtka), junija, julija, avgusta in septembra največ do 23. ure, ministrstvo pa si bo prizadevalo, da bi se te dejavnosti v navedenih mesecih izvajale le v najnujnejšem obsegu; ob povečani požarni ogroženosti v naravnem okolju bo prepovedana uporaba bojnih in minskoeksplozivnih sredstev«.

Pravijo še, da je SV odgovorna za zagotavljanje vojaške varnosti Slovenije in se skozi svoje delovanje ves čas trudi poiskati skupni jezik z okoljem, v katerem deluje. Zato bodo, kot pravijo, ob varovanju narave in okolja tudi v prihodnje pozornost namenjali predhodnemu in temeljitemu obveščanju o njihovih dejavnostih.