V senci odmevnega subvencioniranja več tujih naložb na ministrstvu za gospodarstvo pripravljajo paket nepovratnih sredstev, s katerimi bi država lahko podprla šest večjih domačih naložb v skupni vrednosti okoli 60 milijonov evrov. Gre za vlaganja podjetij Koles, Timberia, Ocean Orchids, Kovis Livarna, Termit in Medicop, s katerimi bi bilo ustvarjenih 230 delovnih mest.

Skupni imenovalec podjetij, katerih vloge za subvencije so v obravnavi po zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, je, da poslujejo v vzhodni kohezijski regiji. Višina pomoči je omejena na 25 odstotkov vrednosti naložbe, v določenih primerih pa se lahko poveča za 20 odstotnih točk za mala oziroma za 10 odstotnih točk za srednja in velika podjetja.

Po pojasnilih ministrstva za gospodarstvo je komisija, ki obravnava vloge regionalne državne pomoči, ugotovila, da so pogoji za dodelitev sredstev izpolnjeni pri Kolesu, Medicopu, Kovisu Livarni in Termitu. Pri vlogah Ocean Orchids in Timberie pa je preverjanje pogojev še v teku. Odločitev, ali bo pomoč dodeljena in v kakšni višini, sicer sprejme minister, po izdanem mnenju komisije. Če vloga izpolnjuje vse pogoje za financiranje projekta iz državnega proračuna, lahko ministrstvo po prostem preudarku izda odločbo o dodelitvi pomoči. Pri tem je preudarek omejen na presojo razpoložljivosti proračunskih sredstev in teže regionalnih problemov na območju izvajanja projekta, so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo pod vodstvom Zdravka Počivalška.

Od lesnopredelovalne industrije…

Doslej je znano, da namerava država s 650 tisočaki podpreti naložbo lepljenih lesenih elementov v Kočevju, vredno 6,5 milijona evrov. Izvedla jo bo lani ustanovljena družba Koles. Na slovenskem trgu želi postati vodilni izdelovalec najkakovostnejših lepljenih lesenih elementov za izdelovalce lesenih ostrešij in lesenih hiš. V naslednjem koraku med drugim načrtujejo še gradnjo proizvodnega objekta, v katerem bosta med drugim žaga in vzorčna hiša, je povedal direktor in solastnik Kolesa Uroš Rak.

V lesnopredelovalni panogi ima velike načrte tudi družba Timberia iz občine Ruše. Že štiri leta namerava vzpostaviti proizvodnjo križnih lepljenih plošč in dolžinsko spojenega konstrukcijskega lesa. »Križna lepljena plošča, poznana kot CLT, je izdelek bodočnosti, ne samo pri gradnji lesenih montažnih objektov vseh vrst, pač pa tudi v klasičnem gradbeništvu, saj omogoča gradnjo tudi deset- in večnadstropnih stanovanjskih in poslovnih objektov,« je povedal lastnik in direktor Timberie Tone Razdevšek. Po njegovih pojasnilih so že pred leti pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, a projekta, vrednega devet milijonov evrov, sami ne morejo izvesti, zato bi potrebovali državno pomoč v višini 35 odstotkov vrednosti projekta. Timberia je lani ustvarila 565.000 evrov prihodkov od prodaje in nekaj tisoč evrov čistega dobička.

...do livarne in pridelave cvetja

Od šesterice daleč največjo naložbo, v višini 25 milijonov evrov, načrtuje štorski Kovis Livarna v 83-odstotni lasti Antona Pangrčiča, na lestvici Revije Manager enega najbogatejših Slovencev, lani uvrščenega na 49. mesto. Po pojasnilih direktorice Kovisa Jerice Vranc so državo zaprosili za regionalno državno pomoč v višini dveh milijonov evrov, drugih podatkov pa ni razkrila. Po naših informacijah v Kovisu načrtujejo naložbo v posodobitev livarne in razvoj nove litine. Pomemben mejnik v razvoju družbe je bil nakup Železarne Štore leta 2000. V livarni proizvedene ulitke iz sive in nodularne litine prodajajo kupcem v proizvodnji železniških vozil, kmetijski in gradbeni mehanizaciji…

Koliko subvencij in za kaj jih nameravata porabiti, lastnika Ocean Orchids Roman Ferenčak in Matjaž Jevšnik nista razkrila, neuradno pa smo izvedeli, da načrtujeta gradnjo sodobnega logističnega centra. Od ustanovitve leta 2003 se je Ocean Orchids z vzgojo dva milijona orhidej letno v Dobrovniku, ob tromeji Slovenija-Hrvaška-Madžarska, razvila v vodilnega proizvajalca in prodajalca orhidej srednje in vzhodne Evrope. S povprečno 35 zaposlenimi je družba lani ustvarila 6,73 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo malenkost več kot leta 2016, medtem ko se je čisti dobiček nekoliko znižal.

Pri vlaganjih namerava v Pomurju država podpreti še eno podjetje. Gre za Medikop v lasti Petra Podlunška, ki je do lanske jeseni kot akrobatski pilot sodeloval na tekmovanjih Red Bull Air Race. Medikop proizvaja medicinsko opremo in je največji slovenski opremljevalec reševalnih vozil. Podlunšku smo naslovili vprašanja o naložbenih načrtih in poslovanju, a odgovorov nismo prejeli. Po zatrjevanju naših virov pa namerava Medikop investirati v novo poslovno stavbo 6,5 milijona evrov.

Odgovorov o tem, kako nameravajo investirati zaprošena državna sredstva, nismo prejeli niti od moravške rudarske družbe Termit, katere ključni proizvodni program predstavlja proizvodnja kremenovih, gradbenih in peskov za športna igrišča ter proizvodnjo pomožnih livarskih sredstev za livarne in železarne. Naložba v postavitev nove jedrarne v ekonomsko-obrtni coni Selo v občini Zagorje ob Savi je po naših informacijah ocenjena na 3,5 milijona evrov, v novi tovarni pa naj bi delo dobilo od 60 do 80 delavcev. Prek družbe Holtermit skoraj tričetrtinski lastniški delež Termita lastniško obvladuje okoli 50 zaposlenih. Pri tem so tri osebe – Alenka Šešek Pavlin, Anton Serianz, sicer direktor Termita, in Martina Kovač – lastniki dobre polovice Holtermita.