Kot so sporočili z ljubljanske mestne občine, je namreč podroben arboristični pregled razkril, da so drevesa podvržena delovanju trohnobnih gliv in so zato lahko manj stabilna. »V drevesnih deblih in na njih so bili prisotni trosnjaki več vrst trohnobnih gliv: vrbovega plutača, črneče ožganke in sploščene pološčenke. Glive so les tako razkrojile, da je bilo treba zaradi zagotavljanja varnosti posamezna drevesa odstraniti oziroma z negovalnimi posegi zagotoviti njihovo stabilnost,« so zapisali na občini. Delavci podjetja Tisa so zato dve drevesi že odstranili, posek in negovanje krošenj pa bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.