Prodajajo skupno 26 parkirnih prostorov: en parkirni prostor v velikosti 12 kvadratnih metrov, enaindvajset parkirnih prostorov, ki so veliki po 11,9 kvadratnega metra, in štiri parkirne prostore v velikosti 17,8 kvadratnega metra, ki so namenjeni parkiranju invalidnih oseb. Na občini so izhodiščno ceno za posamezen prostor postavili na 30.500 evrov, zavezujoče ponudbe pa zbirajo do 8. junija. Prednost pri nakupu bodo imele fizične in pravne osebe s tako imenovanega prednostnega območja. Gre za območje znotraj Tivolske ceste, Gosposvetske ceste, Slovenske ceste, Tavčarjeve ulice, Cigaletove ulice, Pražakove ulice in Slovenske ceste do križišča s Tivolsko. Fizične osebe s tega območja se lahko potegujejo za nakup največ dveh, pravne pa za največ pet parkirnih prostorov.