Banka Slovenije srbski AIK dovoljuje lastništvo v Gorenjski banki v višini med 20 in 33 odstotki. AIK je imela pred nakupom deleža od DUTB v lasti 25,22 odstotka delnic te banke, so v sredo sporočili iz Gorenjske banke. Dogovorjena je bila, da bo delež kupila tudi od Save, kar pa se ni zgodilo, ker AIK lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavila vseh dokazil za prevzem. Po novem predlogu, o katerem bo skupščina Save odločala 22. junija, bi Sava delnice v banki prodala ločitvenim upnikom po ceni 298 evrov na delnico.

Sava Gorenjsko banko prodaja od predlani

Iz seznama ločitvenih pravic, za katere učinkuje prisilna poravnava Save, potrjena konec leta 2016, izhaja, da so največji ločitveni upniki Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba in sklad York, ki so tudi največji lastniki Save. Ali so se razmerja do danes spremenila, v Savi niso razkrili. To naj bi Sava storila zato, ker je v Gorenjski banki brez glasovalnih pravic. Tako v njej srbska banka dejansko obvladuje toliko glasovalnih pravic, da bi lahko na prihodnji skupščini Gorenjske banke brez dejanskega prevzema prevzela njen nadzorni svet.

Sava Gorenjsko banko prodaja od predlani, sredi lanskega leta pa je oblikovala konzorcij za skupno prodajo 55 odstotkov delnic banke, v katerem so bile poleg DUTB še Zavarovalnica Triglav s štiriodstotnim deležem ter nekatera druga podjetja in občine.