93,841 milijard € so lani znašali skupni prihodki slovenskih podjetij, kar je 13 odstotkov več kot leto prej. Največ prihodkov so ustvarila podjetja iz dejavnosti trgovine, sledijo jim predelovalne dejavnosti. Na tujih trgih so slovenska podjetja povečala prihodke za 19 odstotkov, na domačem pa za 10 odstotkov.

660 milijonov € so plačala podjetja davka od dobička, kar je največ po krizi. V primerjavi z letom 2016 se je znesek povečal za 126 milijonov evrov.

29 % podjetij je poslovalo s čisto izgubo. Ta podjetja so lani zaposlovala 11 odstotkov vseh zaposlenih v slovenskih družbah. Med njimi je 231 podjetij ustvarilo izgubo, večjo od pol milijona evrov. Plačilno nesposobnih je bilo 4189 pravnih oseb, kar je 8,9 odstotka manj kot leta 2016.

66.470 gospodarskih družb je lani poslovalo v Sloveniji, kar je 867 več kot leto prej. Med njimi je bilo 87,2 odstotka mikro podjetij, 10,7 odstotka malih, 1,5 odstotka srednjih in 0,6 odstotka velikih podjetij. V njih je bilo lani zaposlenih 481.300 oseb oziroma 27.800 ali 6 odstotkov več kot leta 2016. Podjetja so lani za plače, ki so se povečale s 1543 na 1581 evrov bruto, namenila 9,1 milijarde evrov, kar je devet odstotkov več kot leto pred tem.

43.154 € je lani dosegla neto dodana vrednost na zaposlenega (leta 2016 je znašala 42.094). Neto finančni dolg slovenskih družb je lani znašal 2,51-kratnik EBITDA, leto prej 2,73-kratnik.