V prvi fazi so se lotili najbolj problematičnega odseka med cerkvijo in odcepom za ulico Ob Težki vodi, ki je od konca aprila dalje zaprt za ves promet. Obvoz za regionalni promet v smeri Novega mesta je skozi Stransko vas, za lokalni promet pa po Šukljetovi in ulici Ob Težki vodi proti Gotni vasi. Do novembra letos bodo tako izvedli rekonstrukcijo odseka, dogradili pločnik, javno razsvetljavo, uredili odvodnjavanje meteornih voda ter prenovili drugo javno infrastrukturo. Nosilka 673.000 evrov vredne naložbe je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, novomeška občina bo sofinancirala tretjino naložbe. V drugi fazi bodo zgradili pločnik in uredili razsvetljavo do odcepa za Košenice, v tretji, ki je še v fazi projektiranja, pa pločnik mimo osnovne šole proti šmihelskemu pokopališču.

Občina je v marcu začela graditi tudi železniško postajališče pri Šolskem centru Novo mesto. Naložbo, vredno okoli 600.000 evrov, sofinancirajo ministrstvo za infrastrukturo, Šolski center Novo mesto in občina. »Z zgraditvijo postajališča bodo ulice med železniško postajo Kandija in šolskim centrom delno razbremenjene 'peš prometa', ki ga ob jutranjih in popoldanskih konicah generira šolski center, povečala se bo tudi varnost dijakov in drugih udeležencev v prometu,« je dejal župan Gregor Macedoni. Dela naj bi končali konec junija.

Gre za nadaljevanje načrtnega urejanja cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju. Eden zahtevnejših projektov v zadnjih letih je bilo urejanje cestnih povezav na območju bolnišničnega kompleksa, sledila je ureditev ozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo ter izboljšanje pretočnosti pri železniškem prehodu v Westrovi ulici. Urejanje cestne infrastrukture na tem območju želi občina v prihodnje nadgraditi z zgraditvijo šmihelske obvoznice. ds