hvala za zelo zanimivo vprašanje (Dnevnik, 8, maja). Verjamem, da uredniki na RTV Slovenija pri nobenem državnem prazniku ne bodo v oddajah dvomili o temeljih, na katerih je državni zbor po demokratičnih postopkih sprejel odločitev, da se neki dan razglasi za praznik. Ime samo namreč pove, da naj bi se tisti dan praznovalo. Seveda nikoli ne praznujejo vsi, bodisi iz političnih, verskih ali osebnih razlogov. Upam, da se strinjava, da je problematiziranje, zakaj je neki dan razglašen za praznik, povsem neprimerno. Verjetno to tudi ni predmet »uravnoteženosti« oziroma vsaj po mojem mnenju ne bi smelo biti.

Igor Kadunc

generalni direktor RTV Slovenija