Po besedah Florjančiča statistika o prejetih in rešenih zadevah v letu 2017 še vedno vzbuja optimizem, saj sodišča v celoti obvladujejo pripad, hkrati pa tudi postopoma zmanjšujejo število nerešenih zadev. Teh je okoli 160.000, kar je 13 odstotkov manj kot v letu 2016 in 55 odstotkov manj kot na primer leta 2012.

Tudi povprečen čas rešitve zadev se po besedah Florjančiča giba v ugodni smeri - lani je znašal 3,4 meseca, v letu 2016 pa 3,7 meseca. Povprečen čas rešitve pomembnejših zadev znaša 7,7 meseca.

Število sodnikov še naprej upada

Na novinarski konferenci, na kateri je vrhovno sodišče predstavilo delo sodišč v letu 2017, se je Florjančič dotaknil tudi objektivnih pogojev za delo sodišč. Dejal je, da je trenutno število sodnikov, ki sicer že leta upada, najverjetneje minimum, ki ga še prenese sodni sistem. Nedopustno se mu zdi, da nekatera sodišča delujejo v nemogočih prostorskih pogojih, pri čemer je izpostavil, da sedem sodišč v Ljubljani deluje na kar 18 lokacijah.

Kritičen je bil do zakonodajne veje oblasti, ki da sodiščem nalaga vedno nove pristojnosti. Kot primer je navedel upravno sodišče, kjer se je zaradi zakonskih sprememb pripad zadev v lanskem letu povečal za 60 odstotkov.