Na skupščini bodo odločali še o podelitvi razrešnice upravi, v kateri sta poleg predsednika Jožeta Leniča še člana Matej Golob Matzele in Matevž Slapničar, ter nadzornemu svetu, v katerem so predsednik Marko Garbajs, namestnica predsednika Melita Malgaj ter člani Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger in Bernarda Babič. Član Peter Merc je medtem aprila podal odstopno izjavo.

Za revizorja za obdobje do 2020 naj bi določili Deloitte Revizijo.

Abanka je sicer lani ustvarila 42,6 milijona evrov čistega dobička, kar je okoli 44 odstotkov manj kot v 2016. Bilančna vsota banke se je konec 2017 ustavila pri 3,7 milijarde evrov, potem ko je bila ob koncu 2016 pri 3,6 milijarde evrov.

V banki, v katero sta se po bančni sanaciji v 2013 in 2014 združili Abanka in Banka Celje, so ob objavi rezultatov zagotovili, da so visoko likvidni in kapitalsko močni.

Skladno z zavezami do Evropske komisije mora država banko prodati do sredine prihodnjega leta. Postopki za prodajo naj bi stekli letos.