Žreb vrstnega reda sicer opravijo volilne komisije posameznih volilnih enot. Zadnji žreb je bil v nedeljo v volilni enoti Ljubljana Center, saj je tamkajšnja komisija čakala še na odločitev vrhovnega sodišča glede pritožbe predstavnikov liste Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

Vrhovno sodišče je naposled listi Andreja Čuša dovolilo nastopiti na volitvah z utemeljitvijo, da so vzroki za neizpolnitev spolnih kvot posledica kršitve kandidatke Milene Babič, ki je kandidirala tudi na listi SD, na kar stranka ni mogla vplivati. Direktor službe DVK Dušan Vučko je v odzivu na trditve Andreja Čuša, da se ne more znebiti občutka, da so štirje člani DVK pri odločanju o zavrnitvi njihove liste v volilni enoti Ljubljana Center glasovali politično, odgovoril, da imenovanje članov DVK s strani političnih strank določa zakon. DVK je odločala v skladu z zakonom, je poudaril.