Kamniška gazela Nektar Natura, ki je specializirana za izdelavo naravnih brezalkoholnih pijač in sistemov za točenje pijač, s katerimi oskrbuje predvsem hotelsko-gostinski sektor pa tudi šole, vojsko, bolnišnice, je samostojno ali prek partnerjev prisotna že v 20 državah. Podjetje, ki je bilo leta 2012 prepoznano za gazelo osrednje Slovenije in ima v tujini 13 svojih podjetij, letos spet pričakuje vsaj 15-odstotno rast.

Lani, ko so beležili rast na prav vseh trgih, so obnovili informacijski sistem, v Kamniku pa nedavno posodobili proizvodnjo in razvoj. V poletnih mesecih sicer še vedno prodajo skoraj polovico izdelkov, vendar s pospešeno širitvijo na prociklične trge ustvarjajo vse več povpraševanja skozi vse leto.

Ekosistem za energične in drzne strokovnjake

Ker je živilska industrija zrela panoga, morajo vse več vlagati v razvoj poslovanja na vseh ravneh – na tržnem, kadrovskem, produktnem in operativnem področju. Še bolj so se usmerili k strankam in reševanju njihovih izzivov. »Smo kot startup, ki si prizadeva zajemati dodano vrednost v celotni verigi. Stremimo k stiku z vsakim kupcem posebej in od njih črpamo tudi ideje za izboljšave in inovacije. To je naša ključna prednost pred konkurenco,« je prepričan Tomaž Lah, direktor podjetja.

»Temu primerno je tudi naše vsakdanje delo, ki je zelo dinamično in zahtevno, saj moramo pri partnerjih in kupcih vsakič znova dokazovati, da smo vredni zaupanja. Smo ekipa zelo odzivnih, dinamičnih in ciljno usmerjenih sodelavcev, ki želimo ustvariti prebojno podjetje in nič manj od tega. Prav z vizijo ustvarjanja ekosistema, ki spodbuja energične, smele, operativne in v prihodnost usmerjene ljudi, omogočamo, da v Nektar Naturo prihajajo mladi, ambiciozni strokovnjaki,« opisuje Lah.

Podjetje skoraj 90 odstotkov prihodkov ustvari v tujini, delež poslovanja v Sloveniji pa vsako leto opazno upada. Na njegovo poslovanje v veliki meri vplivajo geopolitične razmere. Lah je vesel, da so se vsaj razmere v Turčiji stabilizirale in da je njihovo podjetje tam zadihalo. Težava Turčije so valutna tveganja, za katera pa verjamejo, da se bodo umirila.

Ob vse več napovedih, da bo v poldrugem letu na vidiku nova gospodarska kriza, poslujejo kot zrelo podjetje, ki zna blažiti posledice nestabilnosti. »Ker ne vemo, kdaj bo, in ker strah pred neuspehom ne spodbuja kreativnosti in ni pozitivna vrednota, je naš cilj vzdržna rast, ki bo temeljila na konkurenčnosti, odzivnosti, prilagajanju kupcem, a da hkrati ne bo pomenila tveganja za podjetje. Delujemo v smeri, da podjetje lahko preživi krizo in obdrži intelektualni, tržni in organizacijski potencial. Želim si, da ohranimo zdrav pogled na to, da mora gospodarstvo razumeti svojo močno vlogo samoregulacije in ne tvegati preveč, tako z vidika okolja, naravnih danosti. Saj je poslanstvo vseh nas izboljševanje okolja, v katerem živimo. Virov ne smemo izkoriščati do te mere, da bodo usahnili.«

Stara opozorila za vlado

Podjetje se prostorsko bistveno še vedno ne more širiti, saj je kamniška občina sicer spreminjala prostorske načrte, a z omejitvami, ki ne omogočajo širitve. Vodstvo podjetja zdaj potrpežljivo čaka občino, da »bo čutila potrebo, da spodbudi ukrepanje v pravi smeri,« pravi Lah, ki sicer že leta opozarja na nujne spremembe tudi na državni ravni.

Pričakuje debirokratizacijo, hitrejšo odzivnost in jasne odgovore odločevalskih organov, manj omejitev pri zaposlovanju tujcev in s tem večji priliv možganov, privatizacijo bank in večine državnega premoženja, spodbujanje tujih investicij, predvsem v turizmu, več vlaganja v konkurenčnejše izobraževanje.