Sporni posel je Janković sklenil marca 2007, ko naj bi od Gratela zahteval 500.000 evrov, v zameno pa bi podjetju znova dovolil prekop javnih površin pri gradnji kabelskega omrežja, kar mu je z odpravo prej izdanega dovoljenja prepovedal kmalu po izvolitvi za župana. Gratel je ljubljanski občini v dveh obrokih nakazal 250.000 evrov kot donacijo za obnovo gradu in dela nadaljeval skladno z novoizdanim dovoljenjem. Tožilstvo sicer po neuradnih podatkih Dela Jankoviću ne očita, da je sam sprejel nagrado, temveč da jo je terjal za občino.

Janković očitke zavrača

Tožilske očitke je Janković zavrnil že ob hišnih preiskavah februarja 2014, saj zanika, da je zahteval donacijo, temveč je po njegovem šlo za odpravo škode, ki da jo je imela občina zaradi ravnanja Gratela. Ta naj bi namreč kršil pogodbo, zaradi česar je občina z družbo sklenila dogovor o plačilu škode, ki jo je naredila, ker je pri prekopu kabelske kanalizacije ponekod razširila kanal in vanj položila več cevi, kot bi jih smela.

Janković je obtožbi ugovarjal, a je zunajrazpravni senat njegov ugovor v celoti zavrnil. O tem, ali je bilo izplačilo Gratela podkupnina, kot trdi tožilstvo, ali odškodnina občini, kot zatrjuje Janković, bo sodišče odločalo v nadaljevanju postopka. »Obtožnica je nesmiselna, saj mi v njej očitajo, da sem kot župan pridobil korist za MOL, kar je navsezadnje tudi naloga župana,« je pravnomočnost obtožbe komentiral Janković.

Zloraba položaja, pranje denarja...

Na tožilstvu sicer zoper ljubljanskega župana vodijo več postopkov. Še vedno potekajo sodne preiskave zaradi domnevne zlorabe položaja ter pranja denarja v zvezi s kupoprodajno pogodbo in aneksom za nakup prostorov centralne hladilne strojnice v športnem parku Stožice, prav tako zaradi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponareditve ali uničenja poslovnih listin v zvezi s sanacijo gramozne jame v Stožicah, ki naj bi jo Janković Grepu preplačal za 1,4 milijona evrov, in preiskava za Jankovića ter še tri fizične osebe (med njimi sta oba njegova sinova) in eno pravno osebo zaradi domnevne utaje finančnih obveznosti in davčne utaje pri prodaji delnic Mercatorja.

Marca lani je bila končana preiskava zaradi domnevne goljufije v škodo evropskih skupnosti, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, na tožilstvu pa se še niso odločili o nadaljevanju postopka. Prav tako še ni jasna usoda najmanj petih predkazenskih postopkov oziroma ovadb proti ljubljanskemu županu za kazniva dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in zlorabo uradnega položaja: zadeva Forming studio - prodaja oziroma menjava zemljišč, prenova Slovenske ceste, Vo-Ka oziroma razpis Rakova jelša, Javni holding oziroma javno naročilo, postavitev gostinskega vrta Casablanca, kot jih Janković sam navaja na svoji spletni strani.