V A1 drugo leto zapored izvajajo večmesečni program individualnega coachinga in skupinskih delavnic. Lani, ko so program, ki so ga razvili v sodelovanju s partnerjem Ujemi znanje, začeli, so vanj vključili 170 zaposlenih iz A1 Slovenija in Vip mobile Srbija. V program so vključili tiste zaposlene, ki so ključni za uspešnost poslovanja. To so sodelavci v najvišjem vodstvu, ključni vodje in ambasadorji njihove organizacijske kulture.

Maja so v program vključili novo generacijo zaposlenih. To so tisti vodje, ki do sedaj še niso bili v programu, ključni zaposleni – strokovnjaki specialisti in nekaj novozaposlenih. Slednje nameravajo s pomočjo vodenja skozi vrline čim bolje vpeljati v podjetje.

Najprej ugotavljanje talentov

Program je sestavljen iz dveh delov, diagnostičnega in razvojnega. Najprej coach v pogovoru z udeležencem programa in njegovim vodjem skupaj določi, kaj naj bi zaposleni v programu dosegel v skladu s cilji podjetja, oddelka in z njegovimi cilji. S pomočjo vprašalnika in analize oblikujejo profil, ki posamezniku pokaže nabor njegovih najdominantnejših 34 talentov.

Temu sledi razvojni program, ki ga tvorijo individualni coachingi in timske delavnice. Celoten proces in podporni material je digitaliziran, saj ima vsak udeleženec prek računalnika ali telefona dostop do portala e2grow. »Na portalu je vsa vsebina, predstavitev vseh vrlin in videovsebine, udeleženci pa lahko dajejo povratne informacije, pohvale, portal omogoča tudi analitiko, kar pomeni, da je na voljo pregled razpršenosti vrlin v delovnih timih in tudi to, kakšne aktivnosti opravljajo udeleženci,« pojasnjuje Larisa Grizilo, odgovorna za kadre in korporativno komuniciranje v A1.  

Ko talent postane odlika

V razvojnem delu udeleženci s pomočjo osebnega coacha razvijajo svoje talente v odlike. Talent je naravni način razmišljanja, čustvovanja in vedenja, torej prirojena sposobnost, da nekaj počnemo, ne da bi o tem sploh razmišljali. Če želimo talente bolje razvijati, moramo vanje investirati. Prav vlaganje v veščine, znanje in vadbo nas požene do odlik – sposobnosti konsistentno dosegati skoraj popolne rezultate.

»V tem kontekstu vzporedno izvajamo tri razvojne procese, to pa so coaching vodstva za čim bolj učinkovito vodenje sodelavcev, coaching naših talentov, da bi v čim večji meri uporabljali svoje odlike, ter program 'train the trainers', kjer interni coachi sistematično pridobivajo znanje Gallupove metodologije, ki je edinstvena v tem, da gradi na najbolj potencialnih področjih posameznika, namesto da bi se osredotočili na popravljanje njegovih slabosti, da bi lahko v čim večji meri podprli osnovni cilj programa,« poudarja Larisa Grizilo.

Uspešnost programa ob sprejemanju povratnih informacij udeležencev merijo tudi z indeksom angažiranosti zaposlenih in stopnjo zadrževanja udeležencev v programu. »Digitalizacija tega razvojnega procesa nam omogoča, da udeleženci dolgoročneje, pogosteje in temeljiteje uporabljajo novo znanje na sodoben način. Sistem je enostaven za uporabo in se ga zlahka poveže s kadrovskim informacijskim sistemom podjetja, kar bomo opravili letos, ko bomo imeli v program vključenih že petino vseh sodelavcev.« Dolgoročno naj bi bili v vodenje in odnose skozi vrline vključeni prav vsi zaposleni. jpš