V Ljubljani so med najbolj iskanimi delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, kuhinjski pomočniki, natakarji, varilci, skladiščniki, CNC-operaterji, socialni oskrbovalci, pomožni gradbeni delavci na področju nizkih gradenj, prodajalci, komercialisti/zavarovalni zastopniki in oblikovalci kovin. Nekoliko drugačna slika je na primer v Trbovljah, kjer najbolj primanjkuje varilcev, ključavničarjev, monterjev, voznikov težkega tovornjaka in vlačilca, mizarjev ter prav tako operaterjev CNC-naprav, gradbincev, socialnih oskrbovalcev, kuharjev in natakarjev.

Časa je 14 mesecev

Da bi ublažili pomanjkanje, je Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo Usposabljamo lokalno, ki bo okrog 390 brezposelnim omogočil usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije. Povabilo je odprto do 28. junija prihodnje leto.

Z usposabljanjem bodo brezposelni pridobili dodatno znanje, veščine in spretnosti, s katerimi si bodo izboljšali ali razširili zaposlitvene možnosti in odprli nove poti do zaposlitve v deficitarnih poklicih. Cilj javnega povabila je, da se vsaj tri četrtine udeležencev po zaključku programa, ki se bo izvajal podobno kot usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus, tudi zaposli.

V javnem povabilu so deficitarne poklice opredelili lokalno po posameznih območnih službah, zato da bo program prispeval k zmanjšanju strukturnih neskladij na trgu dela v lokalnem okolju. V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih in katerih znanje in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Pri tem imajo prednost brezposelni, ki sodijo v starostno skupino od 30. do 49. leta, v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program ali so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bodo upoštevale socialne in zdravstvene ovire.

Tri mesece usposabljanja

Usposabljanje na delovnem mestu traja tri mesece. Delodajalcem za izvedeno usposabljanje zavod povrne upravičene stroške v vrednosti 493 evrov na udeleženca na podlagi predloženega zahtevka in dokazil. Udeleženci so med usposabljanjem še naprej prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo jim mesečno povrnejo dodatek za prevoz (potne stroške) in dodatek za aktivnost. jpš