Ni ovadil tistih, ki so s svojim neodgovornim ravnanjem (s tajnimi stiki z enim od arbitrov) hudo prizadeli ugled Slovenije kot države, ki spoštuje mednarodno pravo - to njihovo ravnanje očitno ne moti kaj dosti ne njega ne naše širše politične in splošne javnosti. Pa kaj, če so goljufali - saj so vendar goljufali »z dobrim namenom«?! In tudi zunanjega ministra kot njim nadrejenega ni ovadil zato, ker naj bi jim bil, recimo, ta protipravna ravnanja dopustil in nato (brez resnih sankcij) »odpustil« - ne: ovadil ga je zato, ker ni dovolj dobro poskrbel za to, da bi te kršitve ostale skrite! Halo? Je morda v sramotenju lastne države možno pasti še globlje?

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče