Kolesarska povezava med Celjem in Laškim, ki je razdeljena na devet odsekov, bo po projektni dokumentaciji večinoma speljana po levem bregu Savinje. Trenutno potekajo dela na šestem in sedmem odseku med Tremerjami in Rifengozdom, kjer je že postavljen začasni leseni most. V prihodnjih mesecih bodo na tem mestu čez Savinjo postavili brv, ki bo namenjena tako pešcem kot tudi kolesarjem. Od tam naprej bo letos zgrajene le še nekaj sto metrov kolesarske steze.

Tudi turisti radi sedejo na kolo

»Pri Rifengozdu se bodo dela za letos tudi končala, saj vseh zemljišč še nismo odkupili. Teren tik ob Savinji je namreč razvejan, pa še ob vodi, zato se z določenimi odkupi in dovoljenji še zapleta. Dejansko še tako daleč ne bi prišli, če ne bi šli sami na Direkcijo RS za infrastrukturo in vprašali, kaj bo z gradnjo. Mi smo namreč za brv že imeli pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki bi, če se dela ne bi začela letos, propadlo. Zato se je tudi državnim uradnikom zdelo smotrno, da dela tam, kjer je mogoče, izvedejo še letos,« razloži župan Laškega Franc Zdolšek.

Gradbena dela izvaja sežansko gradbeno podjetje Adrijaplan, ki je bilo izbrano na razpisu, sofinancira pa jih Direkcija RS za infrastrukturo. Omenjena trasa je del regijskega, državnega in mednarodnega kolesarskega omrežja. »Naš cilj je spodbuditi razvoj kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti, saj se bodo s tem zmanjšali tudi izpusti toplogrednih plinov,« so že lani izpostavili na Direkciji RS za infrastrukturo.

»V okolici mestnih središč in turistično pomembnih krajev, kakršen je Laško s svojim zdraviliščem, v prihodnosti pričakujemo drastično povečanje števila kolesarjev, zato menimo, da je najprimernejša zgraditev samostojnih kolesarskih poti, ki so odmaknjene od glavnih cest, saj le takšne povečujejo prometno varnost in omogočajo, da se čim več ljudi odloči za uporabo kolesa,« so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo. S tem se strinja tudi župan Zdolšek. V Laškem so se namreč že davno usmerili v turizem, število nočitev se vsako leto veča, lani so prejeli tudi priznanje za naj zdraviliški kraj. Med turisti pa je vse bolj priljubljeno tudi kolesarjenje, zato bodo vzpostavili tudi sistem izposoje koles in fitnes na prostem. mm