Program se bo začel ob 16. uri s sprehodom po cvetočih travnikih, udeleženci si bodo ogledali razstavo in prisluhnili predavanju o metuljih, ko se bo spustila noč, pa si bodo nočne metulje ogledali tudi v živo. Dogodek bosta pospremila strokovnjaka, Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka in Stanislav Gomboc, eden vodilnih poznavalcev metuljev v Evropi.

»Terensko delo poznavalcev metuljev je usmerjeno v proučevanje razširjenosti, biologije in ekologije predstavnikov te skupine žuželk. Zbrana opažanja so tudi podlaga za ocenjevanje stopnje ogroženosti posameznih vrst in njihovih življenjskih prostorov, kar je lahko izhodišče za pripravo predlogov ukrepov za njihovo ohranitev. V sodelovanju z drugimi skušamo okrepiti prizadevanja za ohranitev najbolj ogroženih in naravovarstveno najvrednejših delov naše narave,« pojasnjuje Klenovšek. V primeru slabega vremena dogodek odpade. ds